Et budget med plads til nytænkning

Forslag om at renovere Bredgade og gå i gang med nyt plejecenter

Ældreforhold 1. september 2004 06:00

BRØNDERSLEV: Selv om der i Brønderslev Kommune skal findes besparelser på ca. 10 mio. kr., er der også plads til udvidelser. Der er i budgetoplægget afsat syv mio. kr. til renovering af Bredgade. Der er afsat en pulje på en mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer inden for fritidsområdet, ligesom der foreslåes afsat 500.000 kr. til inventar i Ungdomshuset. Borgmester Jens Arne Hedegaard foreslår afsat ekstra to mio. kr. til asfalt og torve, så dette område bliver på 4,5 mio. kr. Inden for folkeskolen foreslåes afsat én mio. kr. til en pulje til pædagogiske forbedringer, ligesom der foreslåes en pulje på én mio. kr. til fritidsområdet til forbedring af de fysiske rammer. Jens Arne Hedegaard lægger op til, at der afsættes ekstra 300.000 kr. til en hal i Thise, så der til dette område er 1,3 mio. kr., som borgerne mener er behovet, for at gennemføre projektet. Der er afsat 3,8 mio. kr. til et nyt plejecenter i Brønderslev by i 2005, men Jens Arne Hedegaard foreslår ekstra to mio. kr. i 2005 og 1,8 mio. kr. i 2006. Renovering af Plejecentret Rosengården i Jerslev, er det planen, en boligforening skal forestå. Og det er tanken, at en boligforening skal overtage plejecentret. Det regner Jens Arne Hedegaard med vil give 1,5 mio. kr. netto i kassen. Der er afsat 800.000 kr. i år et et nyt botilbud til psykisk syge samt nyt støttecenter og værested. På anlægssiden er der lagt op til, at der skal afsættes 10,5 mio. kr. til renovering af skoler og vedligeholdelse af kommunens bygninger. Til en pulje i oplandet foreslåes der afsat 256.000 kr. Der er afsat 1,5 mio. kr. til byfornyelse og boligforbedring. Det er tanken, at renoveringen af Plejehjemmet Risagerlund i Brønderslev først skal indledes i 2007.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...