Børnepasning

Et budget med plusser og minusser

S-politikere på banen med både glade og bekymrede meldinger

HALS:Som læsere af gårsdagens NORDJYSKE Stiftstidende kunne konstatere, så var det ikke med den store begejstring, at byrådet sagde ja til at sende det nuværende budgetforslag for 2005 videre til den afgørende andenbehandling i byrådet 6. oktober. Denne frustration var primært rettet imod regeringen og den stramme økonomiske politik, der dérfra føres over for kommunerne. - Jeg er ikke særlig tilfreds med indholdet af det her budget, for vi mangler penge i det kommunale system, var én af de bemærkninger, som borgmester Bent Sørensen (S) fremkom med. Og han fortsatte: - Det er svært at forstå, at vi i Danmark er så rigt et samfund, når vi samtidig sidder ude i kommunerne uden noget som helst at gøre godt med. Intet at prale af Bent Sørensen noterede sig i den forbindelse, at byrådet indtil videre arbejder med en meget lille ønskeseddel i forhold til 2005, og blandt de nye indsatsområder, som han i den forbindelse nævnte, var ekstra 91.000 kr. til Region Aalborg Samarbejdet og 80.000 kr. til at sikre, at forældre ikke længere skal betale dagplejetakster - men i stedet børnehavetakster - hvis de har børn på tre år eller mere i dagplejen. - Det er i begge tilfælde gode ting, men det er så også, hvad der er af nyskabelser i budgettet, og det er ikke meget at prale af, konstaterede borgmesteren. Glad S-profil Var Bent Sørensen frustreret over den mangel på handlefrihed, som også lokalpolitikerne i Hals Kommune oplever i disse dage, så kom borgmesterens partifælle Svenne Weinreich også på banen med en lille glad melding i forbindelse med budgetlægningen. Det drejede sig om beslutningen om, at forældre med børn på tre år eller mere i dagplejen fremover slipper for at skulle betale den forholdsvis høje dagplejetakst, hvis deres børn af den ene eller anden grund bliver hængende lidt længere end normalt i dagplejen. De vil i stedet kunne nøjes med at betale den takst, der er gældende for børnehavebørn. Svenne Weinreich bemærkede i den forbindelse, at han selv havde gjort byrådskollegerne opmærksom på dette problem for et års tid siden, og han glædede sig derfor over, at byrådet nu er indstillet på at lade de nævnte forældre slippe for den omtalte ekstraudgift. - Det svarer til cirka 800 kr. om måneden, så jeg er meget glad for, at vi nu får lavet det her om, sagde Svenne Weinreich. Utilfreds S-politiker Helt den samme begejstring kunne en anden S-politiker, Birthe Madsen, ikke mønstre, da også hun knyttede en kommentar til budgetforslaget for 2005. Hun valgte således i sit indlæg at fokusere på byrådsflertallets ønske om at indføre yderligere en uges sommerferielukning i børnehaverne, så den fra næste år stiger fra to til tre uger. Ordningen gælder kun for byer med mere end en børnehave, så den kommunale pasningsgaranti på dén måde kan opretholdes, men Birthe Madsen mente stadig ikke, at det nævnte tiltag vil være en god idé - selv om det giver kommunen en besparelse på 277.000 kr. Børnenes advokat - Som I nok ved, så holder jeg med børnene, og det vil jeg blive ved med at gøre, sagde S-politikeren, der i det daglige er beskæftiget som dagplejer i V. Hassing. Birthe Madsen forklarede sin modstand mod det nævnte spareforslag med, at det vil vanskeliggøre forældrenes forsøg på at få sommerferien til at hænge sammen, ligesom hun fandt, at det særligt for nye børnehavebørn kan blive et problem, at de i ferieperioden måske begynder først et sted for så siden at begynde på ny i en anden børnehave. - Det er problematisk med to opstarter for noget, der jo kan betragtes som et helt nyt kapitel i børnenes liv, sagde hun.