Lokalpolitik

Et budgetforlig med frustrationer

Stram økonomisk styring ovenfra giver ærgrelser i begge byrådets to lejre

HALS: Selv om der på gårsdagens møde i Hals Byråd var udbredt tilfredshed med, at der denne gang er indgået et bredt politisk forlig om næste års kommunebudget, så var det de frustrerede toner, der for det meste fyldte den godt timelange debat om kommunebudget 2004. Borgmester Bent Sørensen (S) lagde således ud med at kalde det kommunale husholdningsbudget for ”et sparebudget”, og mens han i den forbindelse konstaterede, at det i budgettet på 520 mio. kr. faktisk kun er småbeløb, at de i byrådet har haft mulighed for at ”skubbe” med, så pegede han også på, hvad der lå til grund for dette forhold. - Vi har et folketing, der prioriterer skattelettelser højere end det offentlige forbrug, sagde Bent Sørensen. - Det går ud over bloktilskuddene til kommunerne, og det skal vælgerne huske på, når der forhåbentlig snart igen kommer et folketingsvalg, tilføjede han. Bent Sørensen blev efterfølgende bakket op af partifællen, kulturudvalgsformand Sørn Nordhald, der efter en gennemgang af budgettets konsekvenser på kulturområdet rettede et kritisk blik imod VK-regeringen. - Jeg er dødhamrende træt af, at kommunerne køres så stramt af regeringen år efter år. Det må have en ende, fastslog S-profilen, der i samme åndedrag understregede, at V’s finans- og indenrigsministre, Thor Pedersen og Lars Løkke Rasmussen, p.t. gør det svært at være lokalpolitiker i Danmark. - Det er ikke sjovt at være kommunalpolitiker og være tvunget til at gennemføre drastiske besparelser på skoleområdet, og det er min opfattelse, at det kommunale selvstyre bliver mere og mere begrænset, fortsatte Sørn Nordhald. Mens Ib Munk (V) derefter noterede sig, at man nok ikke skulle forvente løsere tøjler fra Christiansborgs side, så fulgte partifællen Jørn Martinsen op med at konstatere, at det i sin tid faktisk var S’ daværende finansminister, Mogens Lykketoft, der via en strategiplan lagde de overordnede rammer for den stramme styring af kommunerne - omend han erkendte, at styringen var blevet strammere på grund af de skattelettelser, som V’s folketingsgruppe ifølge Jørn Martinsen kun modvilligt har sagt god for. En anden V-politiker, Keld Jul Vagner, fulgte dén bemærkning op med at konkludere, at kommunebudgettet for 2004 ikke er i overenstemmelse med hverken S’ eller de borgerliges to år gamle, lokale valgløfter - eller for den sags skyld statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) netop udtalte ønske om at styrke landets folkeskoler. Udelt begejstret for, hvad der gives af rammer til kommunalpolitikerne at arbejde inden for, var heller ikke V’s Preben Randbæk, der sagde: - Det ville være rart, hvis vi kunne få et øget økonomisk råderum til at sætte nye ting i gang og tale om visioner. Preben Randbæk var dog ikke i tvivl om, at det i dag er en utopisk tanke. - Vi får i kommunalbestyrelserne en mere og mere administrativ rolle, hvor det for os gælder om at finde besparelser, så budgetterne kan hænge sammen, sagde han - og fortsatte: - Det mener jeg ikke skyldes den borgerlige regering. Det skyldes i stedet, at folketingspolitikerne vil styre så langt ude som muligt. Det er jo svært at styre et land, hvis man ikke styr på kommunernes økonomi, og derfor er det ikke noget, der vil blive ændret på med en anden regering ved magten. Læs mere om budgetdebatten i morgendagens avis.