Lokalpolitik

Et byråd med visioner

Min vision er altså at rådhusplanerne må vente - måske i 4 år eller mere.

I denne avis havde Søren Brink og Kaj Christensen fra det Konservative Folkeparti et læserbrev med titlen "Er byrådet uden visioner". Mit svar på dette spørgsmål er afgjort et nej, det er byrådet ikke, selv om tanken om et fælles rådhus i de tidligere Flextronics-bygninger i Pandrup er opgivet efter kommunalbestyrelsens temamøde om emnet. For mit eget vedkommende bunder afvisningen af ideen i flere forhold - nogle deles af andre af kommunalbestyrelsens medlemmer, andre ikke. For det første viste de beregninger og tegninger, som vores administrative medarbejdere på glimrende vis havde lavet og fremlagde, at der er en væsentlig økonomi involveret i denne ombygning. Man kan så spørge sig hvor vi skal få midlerne fra? Sagen er jo den, at Jammerbugt Kommunes administration er én af de billigste pr. indbygger - af alle kommuner i Danmark. For det andet mener jeg, at en placering i industrikvarteret i Pandrup ville være fejlagtig, jeg er af den klare opfattelse, at et samlet rådhus - hvis vi skal have et sådant - skal være beliggende i Aabybro, som er den naturlige placering af centraladministrationen i Jammerbugt Kommune. Alt andet vil som jeg ser geografien og infrastrukturen i vores kommune være forkert. For det tredje, vil jeg langt hellere, at vi nu koncentrere vores kræfter om at få det maksimale udbytte af den skolestrukturreform vi har gennemført med virkning fra skoleåret, der starter i august måned. For det fjerde er et byggeri af en ny overbygningsskole i Aabybro også langt mere presserende og vigtigt. En ny skole som denne er også en meget stor investering, som vi ikke lige efter min mening får "plads" til samtidig med et eventuelt rådhusprojekt. Endelig er det jo heller ikke sådan, at administrationen med forvaltningerne placeret på de fire tidligere rådhuse ikke fungerer, som nævnt endda med økonomisk målestok, meget fornuftigt. Så min vision er altså at rådhusplanerne må vente - måske i 4 år eller mere - for vi har vigtigere ting vi må koncentrere os om først, nemlig at få den bedste og mest fremadrettede undervisning af vore børn på plads hurtigst muligt.