Et dårligt job kan skade dit helbred

For nogle er arbejdsmiljøet så dårligt, at det rammer helbredet, og så er arbejdsløshed næsten bedre

Arbejdsløse har generelt dårligere helbred end folk i fast arbejde - men nogle gange kan arbejdsmiljøet være så elendigt, at ens helbred faktisk ville være bedre tjent med, at man var arbejdsløs. Modelfoto: Colourbox

Arbejdsløse har generelt dårligere helbred end folk i fast arbejde - men nogle gange kan arbejdsmiljøet være så elendigt, at ens helbred faktisk ville være bedre tjent med, at man var arbejdsløs. Modelfoto: Colourbox

Der findes drømmestillinger og gode stillinger - og der findes arbejdsløshed. Og så findes der de job, der er så slemme, at det ville være bedst at lade dem være eller sige op igen, hvis man havner i dem. Ellers risikerer man sit helbred: - Vi ved, at forskellige former for dårligt arbejdsmiljø kan føre til helbredsmæssige problemer for de ansatte, siger Reiner Rugulies fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. - For eksempel er mobning eller alvorlige konflikter på arbejdspladsen stærke faktorer, som kan kobles sammen med helbredsproblemer. For de fleste står arbejdsløshed ellers som noget af det værste, men i visse tilfælde kan det dårlige job altså godt måle sig med lediggang. - Det er velkendt, at flere mennesker udenfor arbejdsmarkedet har et dårligere helbred, og det kan både skyldes de økonomiske og psykologiske konsekvenser af arbejdsløsheden, men det kan selvfølgelig også skyldes, at folk med et i forvejen dårligt helbred kan have svært ved at fastholde et job, siger Reiner Rugulies. - Men undersøgelser viser, at der også er konsekvenser for folk med problematiske arbejdsforhold, og i visse tilfælde kan et dårligt arbejdsmiljø være lige så slemt eller værre end arbejdsløshed. Men hvordan genkender man et dårligt job, og hvilke helbredsmæssige konsekvenser er der tale om, hvis man bliver hængende i det? Risiko for klinisk depression Der kan være mange årsager til, at helbredet lider skade på arbejdspladsen, og det behøver ikke være travlhed, fysiske forhold eller sure kunder: - Mobning er et åbenlyst eksempel, som der er blevet forsket i. Men vi har også kigget på ubalancen mellem den store indsats og den lave belønning, ligesom usikkerhed i jobbet kan have stor betydning, siger Reiner Rugulies. - Frygten for at miste sit job giver store påvirkninger, især hvis man tidligere har oplevet længere perioder med arbejdsløshed. Og i Sverige har de også undersøgt sammenhænge mellem ledelseskvalitet og hjertesygdomme, ligesom der generelt også er tradition for at undersøge, hvordan arbejdspladsens krav og den enkeltes indflydelse på jobbet kan påvirke helbredet. Og konsekvenserne kan være mange: Lige fra søvnbesvær, angst, hjertesygdomme og stress til en forhøjet risiko for at udvikle en klinisk depression. - Det er klart, at alle den slags lidelser også skyldes andre faktorer i folks tilværelse, men det er også klart, at arbejdet spiller en vigtig rolle, siger Reiner Rugulies. For Tine Tangdal spillede arbejdet en meget vigtig rolle, da hun gik ned med stress og blev sygemeldt fra sin stilling som økonomichef i en mindre virksomhed. - Når jeg ser tilbage, så begyndte jeg nok at få stress ret tidligt, for jeg kunne godt fornemme, at arbejdsmiljøet ikke var, som jeg gerne ville have det. Men stress er en sjov ting, der kommer snigende fra højre og accelererer, uden at man rigtig mærker det til at begynde med. Tine Tangdal endte med at stå på kanten af en klinisk depression. Overvejede selvmord De reaktioner, som Tine Tangdal oplevede, var meget typiske. Der var for mange opgaver, dårligt arbejdsmiljø, mobning og en fraværende ledelse. Men alligevel fortsatte hun alt for længe og forsøgte at bortforklare sine symptomer: - De sidste tre måneder sov jeg måske tre timer om natten, fordi jeg lå og spekulerede over det, der var sket på arbejdet, og når jeg vågnede, tumlede jeg med de ting, der snart skulle ske... For de fleste går det ud over søvnen, men vi er jo gode til at bortforklare det med mange ting: At det er for varmt, eller at vi har drukket for meget kaffe. I stedet for at tage fat på problemet. I dag er Tine Tangdal forfatter og stress-coach i firmaet Balancepartner, hvor hun blandt andet trækker på sine egne erfaringer. Og sygemeldingen med den efterfølgende fyring var det bedste, der skete for hende. - Jeg nåede til det punkt, hvor jeg ikke kunne mere. Jeg stod på randen af en depression, og jeg oplevede, at alting føltes ligegyldigt, så jeg overvejede seriøst at tage mit eget liv. Hvis jeg var blevet i det job, eller var kommet tilbage efter min sygeperiode, så var jeg gået helt ned med flaget. Så tror jeg ikke, at jeg ville være her i dag, siger hun. Tine Tangdal blev inspireret af den stress-coach, der hjalp hende på benene igen, og som på få samtaler kunne åbne hendes øjne for de ting, der ikke fungerede i hendes liv. Og i dag møder hun selv folk, der måske ville have bedst af at sige farvel til deres job: - Jeg møder dem hele tiden: Folk, som ikke kan bringe sig selv ud af situationen, selvom de arbejder under nogle vilkår, som de faktisk ikke kan leve med. Arbejdsløshed løser intet Der kan være mange grunde til, at folk bliver hængende i et job, som piller deres helbred i stykker: Både økonomiske årsager og frygten for arbejdsløshed med alle de problemer og prestigetab, der følger med. Og Tine Tangdal vil heller ikke opfordre nogen til at aflevere opsigelsen, før de har forsøgt at løse problemerne på arbejdspladsen: - Det er de færreste steder, hvor man kan gå ind og sige, at nu vil man bestemme, hvordan alting fungerer her. Så der vil altid være nogle ting, som man bliver nødt til at acceptere, og andre ting, som man kan prøve at arbejde med, og så må man gøre op med sig selv, om det er nok, eller om man skal prøve at finde et andet bageri med en bedre lugt. - Med mindre problemet er mobning eller lignende, hvor det helt klart kan være en fordel at være arbejdsløs i stedet for, så vil jeg sjældent opfordre nogen til bare at sige deres job op uden videre. For man skal huske, at arbejdsløshed også går ud over selvværdet og er noget af det mest stressende, der findes, fordi alting er uafklaret, og der er så mange forventninger til, hvad man skal og bør gøre. Det samme mener Reiner Rugulies fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: - Formålet med vores forskning er ikke at påvise, at arbejdsløshed er bedre end et dårligt job. For det er klart, at arbejdsløshed også har en masse negative konsekvenser for helbredet, så det kan ikke være løsningen. Løsningen må være at forbedre arbejdsmiljøet.