EMNER

- Et dejligt klap på skulderen

Stor glæde på Øland over tilskud på 75.000 kr. til medborgerhuset.

Peter Thuesen: Vi mangler stole, borde og reoler.

Peter Thuesen: Vi mangler stole, borde og reoler.

- Vi er utroligt glade. Det er et fantastisk skulderklap. Peter Thuesen, som er med i styregruppen for Øland Medborgerhus, er meget taknemlig for de 75.000 kr., som Netværk Øland netop har fået fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst. Peter Thuesen fortæller, at netværket havde søgt 75.000 kr. - Vi har fået det, vi havde søgt om. Bedre kan det ikke være, siger Thuesen. Han tilføjer, at pengene skal bruges til inventar til medborgerhuset i den nu nedlagte Øland Skole. - Vi mangler borde, stole, reoler - ja, stort set alt inventar, siger Peter Thuesen. - Når vi nu skal købe inven-tar, vil vi tænke meget på de børn og unge, som har mistet deres skole. Men inventaret skal selvfølgelig kunne bruges af alle, siger han. Jan Gøl, afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssel i Brovst og med i fondens bestyrelse, siger, at der på Øland er mange ihærdige folk, som gør en stor indsats for at holde liv i skolebygningen. - Vi synes, de skal have en pæn, stor håndsrækning, siger Jan Gøl. - Vi støtter meget bredt, men vi er meget glade for at kunne hjælpe folk, som sætter noget i gang, og som er noget vedvarende, tilføjer Jan Gøl. På bestyrelsesmødet i Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, som tidligere hed Brovst Sparekasses Fond, blev der til den 3. uddeling i år behandlet 17 ansøgninger på tilsammen ca. 1.500.000 kr. 12 blev imødekommet og de beløber sig til 421.000 kr. Vilsbæk Rideklub får 25.000 kr. til bl.a. et lydsystem. Tranum Borgerforening får kr. 27.000 kr. til reetablering af julebelysningen. Natteravnene i Fjerritslev har fået kr. 15.000 kr. til 55 nye jakker. KFUM Spejderne i Skovsgaard skal have renoveret spejderhytten på Aarup Hede. Det får de 15.000 kr. til. Skovsgaard/Brovst KFUM IF får 129.000 kr. til nyt tøj til håndbold- og gymnastik- afdelingen i forbindelse med indgåelse af ny sponsorkontrakt. Tranum Petanqueklub får også penge til nyt tøj, nemlig 15.000 kr. Pensionaden bliver betænkt med 5000 kr. til det årlige arrangement for de ældre. Halvrimmen Borgerforening får 50.000 kr. til ny julebelysning i byen. Team Vest Han Herred, som er et samarbejde mellem Trekroner IF og Fjerritslev Idrætsforening, får 30.000 kr. til nyt spillertøj. Tranum Gymnastik Forening får 5000 kr. til køb af to hockeymål samt bander. Kunstkomiteen i Fjerritslev har fået det manglende beløb - op til 30.000 kr. til udsmykning i Fjerritslev i form af et solur. Der er endnu en uddeling i år fra fonden, og der er omkring 500.000 kr. at gøre godt med, fortæller John Olsson, som er sekretær for fonden. Dermed vil fonden i år have uddelt 1,6 mio. kr. I alt har fonden uddelt godt 6,5 mio. kr., siden den blev etableret. - Det er stort beløb, der er kommet egnes mange foreninger til gavn. Da vi kun bruger afkastet af kapitalen, vil der fortsat være et beløb på mellem halvanden og to mio. kr. til uddeling hvert år fremover, siger John Olsson.