Lokalpolitik

Et drej på en knap kræver, at der også drejes på én mere

Takstmaskinen er konstrueret af boligforeningsdirektør Malte Nielsens til pædagogisk fremstilling af, havde takstkrigen handler om. De angivne takster var indstillet af plan- og miljøudvalget til vedtagelse på byrådsmødet onsdag aften.

Takstmaskinen er konstrueret af boligforeningsdirektør Malte Nielsens til pædagogisk fremstilling af, havde takstkrigen handler om. De angivne takster var indstillet af plan- og miljøudvalget til vedtagelse på byrådsmødet onsdag aften.

FREDERIKSHAVN:Der er tre skruer, man kan dreje på, når vandforsyningen skal have penge i kassen: den faste enhedsafgift, målerafgiften og forbrugsafgiften. Hvis man regulerer på en af skruerne, er man nødt til også at dreje en af de andre den modsatte vej for at takstmaskinen kan levere et uændret antal kroner i kassen til vandforsyningen. Boligforeningerne vil have den faste enhedsafgift reguleret længere ned end de 325 kr., som plan- og miljøudvalget indstillede til byrådsmødet onsdag. Enhedsafgiften rammer nemlig særlig deres lejere og andre små forbrugere. Konsekvensen er, at selv om boligforeningerne har status som storforbrugere, så kommer de til betale overpris for deres andel af forbruget. Gennemsnitsforbruget i en boligforeningslejlighed ligger på kun 68 kubikmeter om året. I et parcelhus ligger gennemsnitsforbruget på 140 kubikmeter, og her vejer enhedsafgiften mindre på bundlinjen. På den vandforbrugende fiskefabrik er enhedsafgiften den helt uden betydning. For fiskeindustrien er den variable afgift efter forbrug den afgørende parameter.