Sindal

Et dyrt greb i næsen

ASTRUP: Økonomiudvalget udtrykte ros og tilfredhed med det regnskab for år 2002, som de netop har haft til gennemlæsning fra Sindal Boligselskab. Der var overskud i alle afdelinger, men alt er ikke lutter knus, kram og lagkage i forholdet mellem kommune og boligselskab. I selskabets beretning fra formand Jens Ole Jørgensen i forbindelse med en fraflytning i afdeling 7 (Bøgstedvej i Astrup) står der, at det p.g.a. misligholdelse har været nødvendigt at bruge 77.000 kroner af henlæggelserne: "... vi i denne sag føler os godt og grundigt taget ved næsen af Sindal Kommunes socialvæsen, idet vi flere gange var blevet informeret om, godt nok kun mundtlligt, at Sindal Kommune stod som garant for indehaveren af lejligheden. Efterfølgende har det vist sig, at Sindal Kommune ikke ville stå ved de mundtlige tilsagn, som de havde lovet os indtil flere gange, Hvis ikke vi havde fået disse mundtlige tilsagn fra Sindal Kommune, havde det pågældende lejemål været ophævet for længst på grund af misligholdelse, hedder det i beretningen. tn