Aalborg

Et eksempel til efterfølgelse

Selv den varmeste fortaler for mere lov og orden kan bifalde, at forebyggelse er bedre end helbredelse. Det handler om at begrænse mængden af kriminelle handlinger. Derfor er der grund til hæfte sig ved den indsats, som politi og kommune har gjort i Horsens, hvor det er lykkedes at udtørre rockernes fødekæde. Et målrettet arbejde, der blandt mange andre involverer skoler, institutioner, fagforeninger og arbejdsgivere, har nedbrudt rockernes kriminelle netværk. Nordjylland og især Aalborg døjer og har døjet betydeligt med rockernes gentagne, grove kriminalitet. Derfor er det vigtigt at bruge så mange af erfaringerne fra Horsens som muligt, først og fremmest nytten af det meget brede samarbejde.