EMNER

Et ekstra valg i Raabjerg

Der mangler kandidater til menighedsråd.

Tirsdag aften er der orienteringsmøde i konfirmandstuen på Kærvej i Aalbæk som optakt til et såkaldt suppleringsvalg i sognet. Ved det ordinære menighedsrådsvalg i november sidste år lykkedes det kun at finde tre medlemmer, nemlig Knud Bilde, Ulla Thomsen og Jørgen Buus. På mødet kan der også opstilles kandidatlister. Der skal findes tre ekstra medlemmer til menighedsrådet. Selve valget er fastsat til tirsdag den 10. marts. Dette valg aflyses imidlertid, hvis der inden den 27. januar kun er indleveret en kandidatliste til valgbestyrelsen.