Et enkelt barn vælter planlægningen

57 børn er tilmeldt børnehaveklasse - der må kun være 28 i en klasse

FJERRITSLEV:Der er indskrevet 57 børn i den kommende børnehaveklasse i Fjerritslev Skole. Det giver forvaltningen problemer, da Lov om Folkeskolen foreskriver, at der maksimalt må være 28 elever i en børnehaveklasse. Det ekstra barn betyder, at der skal oprettes tre børnehaveklasser i skoleåret 2005-06. Blandt de 57 elever er syv fra andre skoledistrikter og en omgænger. - Forældre har krav på, at deres barn optages i en skole udenfor eget skoledistrikt, hvis skolen erklærer sig villigt hertil, og det kan ske indenfor de rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, står der i Lov om Folkeskolen. - Fjerritslev Kommune har vedtaget retningslinier for indskrivning i en skole udenfor eget skoledistrikt. Reglen er, at elever, der har søskende på den ønskede skole, gives første prioritet, og elever, der får kortere afstand til skolen ved skoleskifte, gives anden prioritet, forklarer formand for Børne- og Kulturudvalget Ejvinn Krukow (V). - Jeg går ind for princippet om frit skolevalg. Det vil medfører, at der skal oprettes tre børnehaveklasser i Fjerritslev. Der kan jo komme flere tilmeldinger til børnehaveklassen inden skoleåret indledes i august. Ejvinn Krukow tilføjer, at han anser 28 elever i en klasse for mange. - Det vil være meget bedre med kun 19 elever i hver børnehaveklasse. Udvalget mødes i dag for at se på problemet. Samtidig vil de få oplyst, hvad en ekstra klasse vil koste. Der møder 19 elever til børnehaveklassen i Trekornerskolen, 18 i Øreborskolen, 17 i Thorup-Klim Skole og tre i Hjortdal Skole.