Et enklere system

Fra næste sommer vil den statslige del af jobcentrene overgå til kommunerne, som i dag allerede står for langt størstedelen af jobindsatsen.

Det gør vi for at geare beskæftigelsessystemet til at give den bedst mulige hjælp til ledige. Både på kort sigt hvor vi nu ser, at ledigheden stiger en smule og på lidt længere sigt, hvor vi vil opleve, at manglen på arbejdskraft for alvor vil slå igennem. Vi samler indsatsen for ledige i kommunerne, fordi jobcentrene har vist, at de kan løse opgaven. Og fordi vi er overbevist om, at et enkelt og ubureaukratisk system er bedre og mere effektivt end et system med to ledelser, to økonomier og dobbeltbureaukrati. Ole Carlsen, formand for LO i Hjørring, er åbenbart af en anden opfattelse og beskriver (22.11.), hvordan alverdens ulykker vil vælte ind over lokalområdet, når omlægningen sker. Jeg syntes, det er urimeligt at skabe unødig ængstelse på grund af en organisatorisk ændring og vil derfor gerne skabe klarhed om et par ting. Lediges rettigheder ændres ikke ved omlægningen. A-kassernes rolle er fuldstændig uændret og arbejdsmarkedets parter er fortsat med i beskæftigelsesrådene lokalt, regionalt og nationalt - fuldstændig som i dag. Ole Carlsen er også bekymret for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, da han mener, at kommunerne vil ”reservere ledige job” til egne ledige. Det er et besynderligt synspunkt. Kommunerne vil have et klart økonomisk incitament til at få så mange ledige i arbejde så hurtigt som muligt og et lige så klart incitament til at få besat ledige stillinger i lokalområdet. Ole Carlsen skriver videre, at statskassen vil blive smækket i, hvis man lokalt oplever massefyringer. Men det forholder sig faktisk lige omvendt. Vi vil tage særskilt hensyn, der sikrer den kommunale bæredygtighed, hvis man skulle være så uheldig at miste mange arbejdspladser på kort tid. Endelig erklærer LO-formanden sig som tilhænger af motivation, kurser, uddannelse og job i stedet for afstraffelse. Jeg kunne ikke være mere enig. Derfor er det jo godt, at vi med omlægningen sikrer, at man fortsat vil få lige så god hjælp til job, uddannelse og kurser, som man får i dag. Og gerne bedre!