Lokalpolitik

Et erhvervsråd, en direktør, tre erhvervskontorer STRUKTUR: Enighed i Frederikshavn Sæby og Skagen om organiseringen af erhvervsservicen i den ny storkommune

FREDERIKSHAVN:Den nuværende erhvervsforening i Skagen og erhvervsrådene i Sæby og Frederikshavn fusioneres til et fælles nyt erhvervsråd i Ny Frederikshavn Kommune. De nuværende tre erhvervskontorer opretholdes i den ny organisation, og de tilsammen otte ansatte flyttes alle med over, idet der kan blive tale om yderligere medarbejderressourcer til de opgaver, som kommunens erhvervs- og turismeudvalg måtte ønske udført. Tilskudsmidlerne fra de nuværende kommuner bliver udgangspunktet for den første økonomiske kontraktforhandling, der skal ske med kommunen om organisationens drift. I spidsen for den ny erhvervsservice skal udpeges en og kun en erhvervsdirektør. Ovennævnte er den model for erhvervsservicen i Ny Frederikshavn Kommune, som de tre erhvervsorganisationer i enighed har anbefalet over for ”hovedsponsoren”, Ny Frederikshavn Kommune. Tre bliver til en I dag har Frederikshavns Erhvervsråd erhvervsdirektør, Jørgen Ove Jensen, ansat, mens Sæby Erhvervsråd har erhvervschef Marianne M. Gade og Skagen Erhvervsforening har erhvervschef Lars Hedegaard, og de tre chefer har sammen med formændene for de tre erhvervsråd/forening været med til at udforme forslaget til den fremtidige organisering, inklusive det for dem selv måske lidt ømtålelige spørgsmål om, at tre chefer begrænses til en. - Det ny erhvervsråd kommer til at bestå af ni medlemmer med tre medlemmer fra hver af de gamle råd, og eventuelt en repræsentant fra LO. Ildsjæle fastholdes At hver kommune bliver lige godt repræsenteret trods forskel i antal af virksomheder er valgt for at kunne tiltrække og fastholde ildsjæle i alle tre byer. - For at bevare den lokale opbakning og forankring og virksomhedernes interesse i den generelle erhvervsudvikling, etableres erhvervsforeninger i de tre nuværende kommuner, og som fremover skal indstille hver tre medlemmer til erhvervsrådet. - Det svarer til det repræsentantskab og den medlemsskare, vi har i erhvervsrådene i dag, og er vigtigt så vi er sikret den direkte forbindelsen hele vejen fra virksomhederne og op til de politiske beslutningstagere, påpeger formanden for Frederikshavn Erhvervsråd, Kaj Christiansen. Han oplyser at etableringen af det fælles erhvervsråd vil ske i løbet af i oktober, efter at spørgsmålet først har været drøftet med baglandet i de respektive nuværende organisationer Det ny erhvervsråds første opgave, så snart det er nedsat, bliver at ansætte den ny erhvervsdirektør. Planen godkendt Den samlede model omkring organisation og de erhvervsfremme- og erhvervsserviceopgaver, erhvervsrådet skal udføre, blev accepteret af politikerne på samarbejdsudvalgets seneste møde i sammenhæng med nedsættelsen af det efter den kommunale styrelseslovs særlige paragraf 17, stk. 4 udvalg, erhvervs- og turismeudvalget, der som det eneste ikke politiske udvalg skal fungere som et rådgivende udvalg i forhold til økonomiudvalg og byråd, Udvalget får borgmester Erik Sørensen som født formand. De i alt 14 pladser i udvalget tilfalder desuden endnu to byrådsmedlemmer, mens tre medlemmer udpeges efter indstilling fra handelsstandsforeningerne, tre udpeges af turistforeningerne, tre af erhvervsrådene, et medlem udpeges efter indstilling fra LO, og et medlem fra erhvervsskolerne. Erhvervsrådsmodellen lægger op til, at det er de tre nuværende erhvervsråds/erhvervsforeningsformand, der får pladserne i erhvervs- og turismeudvalget. I samarbejde med Erhvervs- og udviklingsforvaltningen i Ny Frederikshavn Kommune, der har fået Sæbys nuværende kommunaldirektør Claus Reimann som direktør, skal der desuden udarbejdes handleplaner for erhvervsfremmen og servicen.