Uddannelse

Et fag - mange uddannelser

Matematik omfatter grundlæggende fire uddannelser: Matematik - som findes på AAU. Statistik - som også findes på AAU. Aktuar (forsikringsvidenskab) - findes kun på Københavns Universitet. Matematik-økonomi - oprettes på AAU efter sommerferien, men findes allerede i Århus, København og Odense. Foruden gymnasiet er vigtige aftagere banker, forsikringsselskaber, medicinalindustrien og for især matematik-økonomis vedkommende erhvervslivet bredt. De seks samarbejdende institutter kommer fra AAU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.