Lokalpolitik

Et fantastisk område

I disse dage krydser jeg, og sikkert også mange andre, at hvad vi har i håb om at Svenning Christensen, Finn Olesen, Jørgen Bing og Thomas Mark får overtalt resten af udvalgsmedlemmerne til at opgive udstykningen af sommerhusgrunde nord for Møllebakkevej. Området er simpelthen helt fantastisk både hvad dyr og planter angår, og det er en lise for sjæl og sind at gå tur i området, og at det benyttes af mange ses på de nedslidte stier. Turisterne efterlyser ofte afmærkede ruter i området, hvor de kan vandre. Dette sted ville være oplagt, så kan de se Lønstrup/Skallerups svar på Samaria-kløften på Kreta.