Retspleje

Et fiskedræt af de sjældne

Et uventet tons rødspætter udløste en bøde som en dommer valgte at droppe

Nogle mennesker går og håber på at vinde i lotteriet og en dag i oktober sidste år var fiskeskipper Kaj Christiansen så at sige heldig at vinde i fiskerilotteriet. På vej ind mod Hanstholm med stort set alle de 50 kasser som hans fartøj HM 141 Pluto må laste fyldt op med gode friske rødspætter. Kaj Christiansen vælger så at tage et slæb mere med trawlet for lige at hente en portion fisk mere op til at fylde de sidste par håndfulde kasser. Det har han gjort så tit og det har nogle gange givet lidt ekstra og imens kan han stå og sortere på de allerede fangede fisk. Men inden ret lang tid kunne han mærke, at skibets motor ikke rigtig gav Pluto nogen fart fremad og han gav sig til at tjekke trawlet. Det viste sig, at i stedet for nogle få kilo rødspætter, var posen i stedet fyldt til bristepunktet med endnu flere fladfisk. Kaj Christiansen er fisker og det har han været i 52 ud af sine 65 år, så tanken om at smide den gode fangst ud, kom ikke på tale. Et er, at det er ulovligt, men noget andet er, at han anser udsmidning af god spisefisk som noget helt forkert. - Jeg lod fisken være i posen og lod den hænge, så skibet var så stabilt som muligt. Efter han havde losset de oprindelige 50 planlagte og anmeldte kasser fisk - sat til 2500 kilo - fik han fat i 30 kasser mere, sejlede ud til tværmolen og gik i gang med at sortere den ekstra fangst. Da han igen lægger til for at losse kom fiskerikontrollen forbi og kontrolløren undrede sig over, at han ikke var færdig med at losse de anmeldte rødspætter. Det var Kaj Christiansen jo, men forklarede om den ekstraordinære fangst og sagde, at han ikke havde pejling på, hvor mange kilo der var ud over de første 2500. Og Kaj Christiansen spurgte kontrolløren, hvad han egentlig skulle gøre og fik svaret, at han jo skulle skrive det, han havde meldt forud. Det viste sig så, at der var små 600 kilo rødspætter mere end de 2500 kilo og det giver en fejlrapportering på lidt under 24 procent og med en grænse på 20 procent over eller under det anmeldte, så er de menneskelige love om fiskeri overtrådt. Det blev til et krav om en bøde på 10.000 kroner, men Kaj Christiansen ville under ingen omstændigheder betale den, så det hele endte i retten i Thisted. Her lyttede dommeren tålmodigt på alle parter og fik faktisk også at høre, at fiskerikontrolløren bekræftede, at han VAR blevet spurgt om, hvad fiskeskipperen skulle gøre i den usædvanlige situation. Dommeren vurderede til sidst, at jo, Kaj Christiansen var skyldig i ikke at anmelde fangsten inden for de lovgivne 20 procent, men omstændighederne - blandt andet ønsket om hjælp på stedet af kontrolløren og så den usædvanlige ekstra fangst - så skulle der ikke afregnes en bøde til staten. En afgørelse, som nu er endelig, for Kaj Christiansen kan leve med skylden uden straf og Staten åbenbart også, for dommen blev ikke anket.