Aalborg

Et flot tilbud til fartglade unge

Med ujævne mellemrum flokkes flere hundrede unge mennesker i eller omkring Aalborg for at køre bilræs. Uden tilladelse - og til alvorlig fare for tilskuerne. Både politiet og de unge ønsker sig en bane, hvor de kan dyste under mere sikre forhold i disciplinen kapkørsel over 400 meter. Og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen er klar til at hjælpe - som formand for Aalborg Havn vil han prøve at finde et passende stykke asfalt ved Østhavnen. Så godt et tilbud får fartglade unge sjældent. Derfor gælder det om at trykke kasketten godt ned i panden og få lavet den krævede forening i en fart. Til glæde for også alle andre bilister.