Hadsund

Et folketingsvalg kom i vejen

} UDSAT: Hadsund Boldklub har - på grund af Folketingesvalget - flyttet sin generalforsamling, der skulle have fundet sted tirsdag 8. februar til 21. februar. Det giver så yderligere tid til at finde emner til vakante tillidsposter. Eksempelvis har hovedbestyrelsesformand Thorkild Løkke bebudet sin afgang på generalforsamlingen, hvor deltagerne også skal tage stilling til en ny struktur. } RENOVERING: Den ovenfor nævnte flytning af HBs generalforsamling betyder også, at klubben vil have en mere håndgribelig fornemmelse af, hvornår dens boldbaner vil blive renoveret. Ifølge planen skal det ske i år og de kommende to - begyndende med opvisningsbanen i år - men politikerne tager i denne uge fat på den konkrete behandling af tidsplanen.