Norup

Et forslag til byport

Kun et enkelt forslag til en fremtidig byport til Rørbæk var alt, havd en arbejdsgruppe under Rørbæk Kultur- og Borgerforening har modtaget fra byens borgere ved fristens udløb i forbindelse med en idekonkurrence. Idéen med at borgerne kunne komme med forslag til en ny byport er et af resultaterne af det fremtidsværksted, der i november blev afviklet en lørdag i byens forsamlingshus. Formålet her var at få idéer og forslag til, hvordan Rørbæk som landsby kan sikre sig en bæredygtig udvikling for ikke at ende som soveby uden dagligvarebutikker. - Personligt synes jeg det indsendte forslag til en byport her i Rørbæk er rigtigt godt, men for konkurrencens skyld vil vi i arbejdsgruppen gerne have flere forslag på bordet. Af samme grund forlænger vi nu tidsfristen for aflevering af forslag til lørdag 25. januar, påpeger Lars Norup. Sammen med tre andre deltagere i fremtidsværkstedet udgør han en af de arbejdsgrupper, der skal stå for at føre forskellige idéforslag fra fremtidsværkstedet ud i livet i Rørbæk. Nye forslag kan afleveres til enten Lars Norup eller et andet medlem af arbejdsgruppen, Hanne Regaard. En betingelse for forslagenes udformning er, at byskiltet på 30 gange 70 centimeter skal indgå i byporten.