Skolevæsen

Et forsøg på at skabe flow i pasning

HOBRO:Bymarkskolen gør nu Nordre Skole og Søbakkeskolen i Handest følgeskab og opretter en førskolegruppe - også kaldet spiregruppe. Foreløbig 14 børn fortrinvis fra Bymarkens Børnehave begynder til april i en nyetableret spiregruppe i eget lokale på Bymarkskolen. Fælles for spiregruppebørn er, at de under alle omstændigheder skal begynde i børnehaveklasse til august. Også Assens Skole har igen i år oprettet en førskolegruppe, som i øvrigt gik i gang allerede 1. februar. Hensigten med at føje Bymarkskolen til rækken af udbydere af førskolegrupper har været at skabe flow i pasningssystemet. Det lægger dagtilbudschef Jens Peter Gam ikke skjul på. Altså frigøre nogle pladser i børnehaverne til de børn, som står på venteliste. Og samtidig lette presset på de mest belastede dagplejere med fem i hjemmet. Ved at trække de ældste børn væk fra Bymarken Daginstitution, skaffer man plads til nogle af de treårige, der passes som det femte barn i dagplejen. - Vi er meget optaget af, at nogen står og banker på til en plads i børnehaven og forsøger helt klart at skaffe nogle flere pladser. Samtidig vil vi gerne mest muligt begrænse antallet af dagplejere med et femte barn i hjemmet, for det kan være en voldsom belastning for dem, siger Jens Peter Gam. Spiregrupper/førskolegrupper har samme personalenormering som i børnehaven. Derfor betaler forældrene også børnehavetakst de fire måneder - seks måneder i Assens - tilbuddet strækker sig. Pædagogerne tilknyttet de enkelte spiregrupper formulerer selv indholdet. På Nordre Skole lyder tilbuddet således på ”en mere rolig overgang fra skole til skolefritidsordning, hvor børn i spiregruppen lærer hinanden at kende inden den egentlige skolestart”.