Et fremragende værktøj

Det nye AMU/arbejdsmarkedsuddannelsessystem indeholder et fremragende værktøj til kortlægning af medarbejdernes individuelle kompetencer på virksomhederne.

Ungdomsuddannelser 25. oktober 2008 06:00

IKV AMU kan udbydes på erhvervsskoler, der er godkendt til AMU-udbud. Det drejer sig om tekniske skoler, handelsskoler, AMU-centre og Sosu-skoler Individuel Kompetenceafklaring/IKV kan præcist og effektivt måle de kompetencer, der er til stede ved hver medarbejder. Samtidig med, at der udarbejdes et forslag til uddannelsesplan på baggrund af de kompetencer, der efterlyses i virksomheden. Det, som kendetegner IKV, er især dets operationalitet. Jobfunktionerne er beskrevet i AMU. Det et spørgsmål om at afgøre, hvilke jobfunktioner på virksomheden IKV skal omhandle. Samt udpege hvilke elementer fra jobfunktionen, der skal inddrages. IKV kan gennemføres med kort varsel på virksomheden eller på skolerne. Metoden går ud på at aftale, hvad IKV skal omhandle. Derefter tilrettelægges en proces med praktiske opgaver og spørgsmål, der er målrettet til den enkelte jobfunktion og de kompetencer, der skal være tilstede. Resultatet viser, hvilke kompetencer der er tilstede fuldt ud, og på hvilke områder der anbefales uddannelse. IKV kan indgå som en del af medarbejdersamtalen, hvor resultatet kan anvendes fremadrettet. Det hele kan gennemføres som et AMU-kursus hvor der ydes løntabsgodtgørelse og uden nogen form for brugerbetaling. Varigheden aftales fra gang til gang. På EUC Nord har metoden været anvendt på flere virksomheder, der har fået lavet en opdateret handlingsplan. Et kompetencebudget. Planen kan herefter gennemføres indenfor en periode efter klippekortsprincippet. Opstår der ændrede forudsætninger, kan der laves en ny IKV i områder eller på hele virksomheden, så mål bliver ajourført. IKV udvikler et samlet overblik/budget for kompetencer på hele virksomheden, baseret på den enkelte medarbejder. Det er et opslagsværk. Et CV for hver medarbejder, så der altid er tjek på, hvilke kompetencer virksomheden har til rådighed. Der, hvor den enkelte medarbejder med fordel kan udvikle sig, anvises kursustyper og leverandørkatalog, hvor opgaven kan løses bedst og billigst. En manual eller drejebog, der gør det nemmere for især små og mellemstore virksomheder at operere med de mange love, regler og uddannelsessteder. I Danmark har vi et AMU-system med flere tusinde kurser, som dækker et megaområde af de kompetencer, der i spil på virksomhederne. Det kan være svært at finde rundt i for selv de øvede. Kurserne er som udgangspunkt finansierede gennem en taxameterordning. Der ydes løntabsgodtgørelse svarende til højeste dagpengesats. Alt i alt et unikt og billigt system for virksomhederne, der kun kan anvendes for lidt. Målet med AMU er at styrke virksomhedens vækst og udviklingsmuligheder. Med optimale muligheder for efter/videreuddannelse i forbindelse med faglig ajourføring af medarbejdere, anvendelse af ny teknologi og ændringer i produktionen. Uddannelse af medarbejdere giver et bedre arbejdsmiljø. Sygefraværet falder. Det skaber bedre vilkår for virksomhedens sidemandsoplæring. Der er større fleksibilitet blandt medarbejderne. En klar win/win-situation. Virksomhederne har selv betalt for AMU gennem skat og arbejdsmarkedsbidrag, så der er ingen grund til at holde sig tilbage med at bruge muligheden. Den samme opfordring kunne gives til Region Nordjylland, når der ydes penge til projekter om kompetenceudvikling, hvor IKV og AMU kunne være med til forøge de samlede midler der investeres i de nordjyske virksomheder. Der er alt for mange aktører, der ikke kender til IKV og AMU. Det koster penge for de nordjyske virksomheder. Den side af sagen håber jeg på der rettes op på i fremtiden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...