Et gammelt håndværk forsvinder - computeren tager over

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mariann Amby, sognepræst i Tilsted, har taget uddannelse i at skrive journalistisk.Foto: Ole Iversen

Denne artikel er lavet som et led i Mariann Ambys uddannelse i at skrive journalistisk SJØRRING: Mortens arbejdsdag begynder i Sjørring kirkes tårn. Ad en snæver, muret vindeltrappe går han gennem et dunkelt, smalt trapperum op til tårnets 1. sal, ringerloftet. Han fortsætter ad en trætrappe op til tårnets 2. sal. To klokker hænger i rummet, og i murene er der luger ud mod alle verdenshjørner. Han åbner lugerne, går igen ned på ringerloftet og tager fat i to reb, der hænger ned gennem et hul i etageadskillelsen. Rebene har forbindelse til kirkeklokkerne. Morten koncentrerer sig og begynder i et roligt tempo og med hele sin krops vægt at trække i rebene. Han ringer solen op. Arbejdsdagen begynder. En ældgammel skik Sådan starter arbejdsdagen for graveren ved de allerfleste landsbykirker. Manuel klokkeringning er en skik, som går cirka 900 år tilbage. Men nu er det slut. I hvert fald i Sjørring. Fra den 29. oktober står der ikke længere en mand ved klokkerne i Sjørring kirke. På Arbejdstilsynets anbefaling har menighedsrådet sat automatik og computerstyring på kirkeklokkerne. Arbejdstilsynets besøg Arbejdstilsynet har været på besøg i alle Thys kirker for at tjekke de ansattes arbejdsmiljø og spottet mangler. Ifølge Vagn Gørtler, tilsynsførende i Arbejds-tilsynet, er der oftest én af to hovedårsager til, at Arbejdstilsynet foreslår automatisk klokke-ringning. Risiko for ulykker eller problemer med støj. ¿Stil dig under en kirkeklokke, hør den koncentrerede lyd, og mærk vibrationerne¿, lyder det opfordrende fra Vagn Gørtler, ¿eller spørg graverne. Mange af dem har tinnitus-problemer. ¿ Der var visse støjproblemer i Sjørring. Men især pegede Arbejdstilsynet på risiko for ulykker ved færdsel på trappen til tårnet. ¿Adgangsforholdene til kirketårne er ofte meget dårlige i gamle kirker.¿, fortæller Vagn Gørtler. ¿Kirker er ikke bygget, så de modsvarer vor tids krav til arbejdspladsers indretning og miljø. Og de kan være svære at bygge om, fordi fredningsbestemmelser stiller hindringer i vejen. Derfor er det tit den bedste løsning at installere automatisk klokkeringning.¿ Automatik ¿Adgangsforholdene i tårnet er ikke gode¿, medgiver Morten, ¿og automatikken giver mig fleksibilitet og frihed i arbejdet, når jeg ikke på klokkeslæt mindst to gange om dagen skal op i kirketårnet. Og ved begravelser, kan jeg nu selv gå med ud på kirkegården. Når kisten er i jorden, aktiverer jeg en sender, så ringer klokkerne,¿ fortæller Morten. ¿Graverne ser forskelligt på automatisk klokkeringning,¿ oplyser Jørgen Toft, formand for Landsbygraverforeningens Thisted afdeling. ¿Og vort forbund har ikke én fælles holdning til spørgsmålet.¿ ¿Nogle gravere vil gerne den frihed, som automatikken giver. De kan gå tidligt hjem, hvis ikke der er opgaver på kirkegården. Andre, især de ældre gravere, vil gerne bevare det gamle håndværk,¿ fortæller Jørgen Toft. ¿De synes, der skal stå en mand ved klokken. Års erfaring og lytten til klokker har åbnet deres ører for en særlig charme ved manuel klokkeringning: Dér, hvor der er flere medarbejdere på kirkegården, kan man høre hvem, der ringer.¿ Lokal afgørelse Jørgen Toft ved, at adgangsforhold i kirkerne, støjbelastningen og belastning i arme og skuldre, tit giver graverne problemer. De problemer skal menighedsrådene løse. ¿Nogle menighedsråd tror, at Arbejdstilsynet dikterer automatisk klokkeringning. Det kan Arbejds-tilsynet ikke. Arbejdstilsynet skal give forslag til løsninger. Tit er der forskellige måder at løse problemerne på. En graver kan lære at ringe, så det hverken skader hørelse eller krop. Det går ganske vist ud over kvaliteten og dermed over graverens faglige stolthed, men det er muligt.¿ De meldinger Jørgen Toft får fra graverne i Thy, tyder på, at menighedsrådene vælger automatikken, hvis graveren er med på det. Sjørring menighedsråd valgte automatikken. Den 29. oktober begynder Mortens arbejdsdag i kirkens tårn. Men dér slutter den ikke. Computeren sørger for, at solen bliver ringet ned. @Byli.9.special.bund:Af Mariann Amby Journalistisk sognepræst i Tilsted