EMNER

Et godt brandår

Færre udrykninger til brande i 2002

BROVST:2002 blev et knap så travlt år for brandfolkene som det foregående år. To store naturbrande og 44 mindre brande blev det endelige slutresultat mod 51 brandudrykninger i 2001. I alle tilfælde skete der kun materiel skade. Til gengæld krævede de to skov- og plantagebrande, som begge fandt sted i den tørre periode i april, assistance fra andre beredskabscentre og støttepunkter: I Tranum Klitplantage gik tre-fire tønder land græs og lyng op i røg, og på Bredesandevej måtte bevoksningen på 50 hektar land lade livet. Begge gange var det sandsynligvis skødesløs omgang med cigaretter, som var brandårsagen. Netop april og maj måned er de mest kritiske tidspunkter på året, hvad naturbrande angår, fordi det friske og saftige grønne græs endnu ikke er spiret frem og kan forebygge antændelse. - Men ellers har vi været forskånet for brande, som rent økonomisk har været dyre for samfundet, siger Hans Christian Christiansen, stationsleder for Falckstationerne i Brovst og Fjerritslev. Udover naturbrandene erindrer han specielt en enkelt brand i årets løb: Et opholdssted for otte unge på Solskovvej brød en sen nat i januar i brand, og havde det ikke været for en snarrådig indsats fra en af pædagogerne, som fik reddet alle beboere ud, kunne det være endt katastrofalt.