Lokalpolitik

Et godt budget

REGION:I SF tager vi medansvar for budget 2009 i Region Nordjylland, bl.a. fordi det er lykkedes at skaffe bedre vilkår for kronikere og psykiatriske patienter samt sikre at den kollektive trafik til uddannelsessteder og i yderområder ikke bliver nedskåret. Vi bakker også op om bedre arbejdsforhold ved at videreføre og konkretisere de tiltag i ”de bedste arbejdspladser”, som medarbejderne har ønsket. Det er vigtigt i disse tider, hvor der mangler sundhedspersonale. Imidlertid vil vi gerne markere, at vi ikke har et medansvar for de vilkår, budgettet er lavet under. SF mener stadig, at regionerne har nogle urimelige vilkår at arbejde under, og at regeringen underminerer det offentlige sygehusvæsen ved at give overbetaling til privathospitaler, som slet ikke har samme forpligtelse til f.eks. uddannelse og forskning. Skal vi have konkurrence mellem det offentlige og private, skal den være fair. Det er den ikke i dag. Det er flot, at man har kunnet løfte niveauet for kræftbehandling ved en fokuseret indsats og de såkaldte ”kræftpakker”, men det ændrer ikke på det faktum, at den nuværende måde, der tildeles regionerne økonomi på ikke tilgodeser de medicinske patienter i tilstrækkelig grad. Også på det medicinske område skal vi have en national handlingsplan.