Et godt muslimsk initiativ

Selv om det nok vil gibbe i en og anden ærkedansker ved tanken om 2000 bedende muslimer på knæ på Rådhuspladsen i København, må det fælles initiativ bag den offentlige fredagsbøn 4. april hilses velkomment. Ikke mindst, fordi bønnen skal ledes på dansk, så alle har en chance for at følge med i, hvad der foregår, og så der ikke opstår myter om, hvad der siges og ikke siges af imamer i Danmark. At der holdes én offentlig fredagsbøn på dansk hindrer selvfølgelig ikke, at fredagsbønnen andre steder i landet holdes mere diskret, og at der her på andre sprog end dansk opfordres til at støtte krigen i Irak på Saddam Husseins side. De færreste er nok i tvivl om, at sådanne fanatikere også findes i Danmark, omend de forhåbentlig udgør et ligegyldigt mindretal, som desværre alligevel ofte formår at sætte dagsordenen for den offentlige debat. Men den fælles muslimske indsats på fredag er dog en manifestation af, at ikke alle danske muslimer er parate til at rejse hjemmefra for at kæmpe imod den USA-ledede koalition, som også omfatter danske styrker. Og uanset hvor beskedent det danske bidrag er i krigsspillet og hvad vi mener om koalitionen i øvrigt, så er det den indsats, vi er fælles om som folk, uanset om vi er muslimer, kristne eller af andre trosretninger. At fredagsbønnen foregår på dansk viser en vilje til dialog i en tid, hvor der er hårdt brug for netop det. Tanwir Ahmad (R), der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation forklarer, at formålet med den fælles fredagsbøn er et signal om fred og religiøs sameksistens, om at der er plads til alle og brug for alle i kampen for fred. Det kan man kun give ham ret i og håbe på, at opbakningen til initiativet i København følges op med, at muslimer over hele landet tager afstand fra tanken om at kæmpe imod danske styrker i Irak eller støtte Saddam Husseins styre verbalt eller praktisk. Skal der være mening med integration og begrebet nydanskere i det hele taget er der brug for, at alle danskere står sammen mod den udenvælds fjende, uanset udgangspunkt.