EMNER

Et godt tilbud

Danmark har brug for velkvalificeret arbejdskraft - højtuddannende akademikere, dygtige håndværkere og servicemindede medarbejdere i f.eks. plejesektoren. Alle, der kan og vil bidrage til den fortsatte udvikling af det danske samfund, skal være så hjerteligt velkomne. Vi har brug for dygtige folk fra alle brancher, hvis vi skal sikre vækst og velfærd i fremtiden. De nye familiesammenføringsregler med pointordningen er udtryk for en moderne tilgang til samfundsudviklingen.

Danmark skal være et åbent men ikke naivt land. De nye familiesammenføringsregler er lette og gennemskuelige, de gør op med den tidligere tiders alderdiskrimination (24-års-regelen), og de er integrationsfremmende. Oppositionen kalder det nye pointsystem for uddannelsessnobberi. Skal det absolut have et navn, så vil vi nu hellere kalde det et godt gedigent håndværkertilbud. Erhvervserfaring sidestilles med nemlig med uddannelse, så begge dele giver adgang til Danmark. VK-regeringen belønner en bred vifte af kvalifikationer f.eks. også sprogkundskaber og viljen til at integrere sig ved at bosætte sig udenfor ghettoområderne. Pointsystemer er ikke en fribillet til familiesammenføring i Danmark. Pointsystemet er indrettet sådan, at er en person indstillet på at komme til Danmark og være et aktiv for det danske samfund, så kan det lade sig gøre. Men der skal ydes, før der kan nydes. For VK-regeringen er uddannelse alfa og omega. Derfor går vi også benhårdt efter at gøre den danske folkeskole til verdens bedste folkeskole. Vi har ti års undervisningspligt for alle, og det er regeringens ambition, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Uddannelse - akademisk eller praktisk - er vejen til et godt liv, et godt arbejdsliv og et bidrag til det danske samfund. Vi stiller krav til os selv. Det skal vi derfor også gøre til de udlændinge, der ønsker at blive familiesammenført til Danmark.