Sindal

Et grønt løft til Oremose Søparks udseende

SINDAL:Den grønne bølge skyller henover springvandsbyen Sindal, og kommuale gartnere springer ud med et forslag til en åbenlys forskønnelse af Oremose Søpark, der stort set ligger hen som et græsklædt areal med et vandhul og et springvand i midten. Desuden findes der en del bevoksning lands Oremosevej, og krattet vil gartnerne fjerne. Derefter forestiller de sig, at der bl. a. plantes en del Rhododendron og Paradisæbler, og at der anlægges en sti mere fra Sverrigsgade gennem parken og over mod hjortefarmen på den anden side af Oremosevej. - Det er et godt forslag, som vi er positive overfor. Når det bliver forår, så vil vi i udvalget tage ud på besigtigelse og se, hvad vi kan bruge næste år fra anlægsbudgettet, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Planen vil koste 100.000 til 150.000 kr., og samtidig står der kloakeringsopgaver på budgettet, der kan give afledede udgifter til asfalt.Teknisk udvalg forestiller sig en start med en rasteplads ved søparken og derefter en drøftelse af planen med borgerforengen.