Et grumset vandselskab

Et grumset vandselskab.

For det er jo strukturen, ledelsen, det er galt med. Det er ikke medarbejderne! Igen må man spørge: Hvorfor oprettede Hjørring Kommune overhovedet Vandselskabet? Vandforsyningen i de fire gamle kommuner fungerede udmærket henlagt til de tekniske områder. I 16 år var jeg formand for det tekniske udvalg i Hirtshals Kommune, og jeg kan derfor med mange års erfaring udtale, at medarbejderne, såvel det udegående personale som det administrative personale, udførte et særdeles godt arbejde. De var ansvarsbevidste, flittige og de var fagligt dygtige. Men så kom kommunesammenlægningen. Og for vandforsyningen, som for alle de andre områder i det kommunale system i Hjørring Kommune, skulle man nu vise at det hele var stort. Jo, som borger i kommunen har man det indtryk, at både politikere og det administrative personale havde og har den opfattelse, at blot det hele var stort og prangende, så var det godt. Husk dog på, at ikke alt stort er godt, og gennem de sidste fire år har vi set mange eksempler, der understøtter denne tale måde. Eller var der mon andre bevæggrunde til dannelsen af Hjørring Vandselskab? Det økonomiske rod, der har kendetegnet forvaltningerne i Hjørring har været noget nær umuligt for almindelige borgere at gennemskue, men jeg mener at kunne huske, at der ved denne konstruktion kunne overføres et stort beløb fra vandsektoren til den stærkt lidende kommunekasse. Kan hænde det er lovligt, men fremgangsmåden er utiltalende, for det er jo i virkeligheden forbrugernes penge, man således jonglerer med. Men ok, hvis vi forbrugere derved opnåede en forbedret kvalitet for vandforsyningen eller en takstnedsættelse. Men det har ikke været tilfældet. Eller var der mon endnu en bevæggrund til dannelsen af Hjørring Vandselskab? Havde politikerne set, at man derved kunne opnå bestyrelseshonorarer af anselige størrelser for at udføre det samme arbejde som de tidligere tekniske udvalg tidligere bestred, og det vel at mærke helt uden bestyrelseshonorarer? Føler I politikere virkeligt, at I udfører så stort et arbejde i Vandselskabet, at I skal aflønnes i 100.000 kr.-klassen? Og nu så til det sidste i vandsagen. Øjensynligt er der nu lavvande i vandværkets pengekasse. Det udtaler direktøren (jo, en så fin titel har man også anskaffet sig) til NORDJYSKE. Der henvises til mindre vandsalg p.g.a. erhvervsvirksomheders fraflytning fra kommunen. Hvis den påstand er rigtig, må det have været nogle megastore fødevareproducerende virksomheder, der er fraflyttede. Er det tilfældet? Og nu skal sparekniven frem, og vandselskabet benytter så den mest utiltalende form af alle af alle muligheder: Afskedigelser. Efter NORDJYSKEs orientering afskediges fem medarbejdere. Bøggild Christiansen efter 32 år i systemet, en anden efter 25 år. Den erfaring og viden om systemet, som disse medarbejder har opbygget gennem årene, vil blive meget vanskelig, måske endda umulig, at erstatte. Afskedigelserne er så utiltalende og så dårligt håndteret, at Vandselskabets ledelse burde skamme sig! Og det afslører en tilsyneladende udtalt mangel på viden om tillidsmandssystemet. Jeg er ikke fagforeningskyndig, men jeg ved, at 3F uden tvivl vil tage sig kærligt af sagen, Det er på tide at de forskellige grene af det kommunale system i Hjørring bliver kaldt til orden.