EMNER

Et hav af himmerlandske kilder udspringer i Rebild

REBILD:Der hvor et vandløb eller en å begynder kaldes kildefelt, og dem er der mange af i Rebild Kommune, fortæller miljøteknikker hos kommunen Ivan Holm. - Rebild Kommune har hele 10 store vandløbssystemer bestående af et hovedløb og utallige forgreninger. Rebild Kommune har ingen kyststrækning, men ligger inde i landet i det, der kaldes vandskellet. Det vil sige på landskabets højderygge, der hvor vandet skal løbe enten den ene eller den anden vej. Sådan i højderyg løber gennem Rebild Kommune fra nord til syd, siger Ivan Holm. Kildefelterne kan ligge meget tæt på hinanden. Der er for eksempel ikke ret meget længere end et stenkast imellem udspringet af Lindenborg Å og Simested Å. Alle åer udspringer fra et kildefelt, selvom et sådant ikke altid er lige nemt at definere, forklarer Ivan Holm. - Kildefeltet ved Ravnkilde og Nysum, der hvor Lindenborg udspringer, er et godt eksempel på et veldefineret kildefelt. Her er der vand i åen med det samme, siger Ivan Holm. - Simested Å derimod udspringer i en mose, der er blevet afvandet, og her kan det være lidt sværere præcist at bestemme, hvor åen begynder, fortsætter han. Vandløbsmyndigheden Efter nedlæggelsen af amterne, har kommunen overtaget en del åstrækninger og vandløb. - Kommunerne er nu vandløbsmyndighed på alle offentlige vandløb. Det kræver at vandløbene er omfattet af regulativer, der bestemmer hvor tit, der for eksempel skal slås grøde, siger Ivan Holm.