Et historisk tilbageblik

DRONNINGLUND:Historien om Dronninglund Kommune er tæt forbundet med Donninglund Slot - og i dag også symboliseret i kommunens byvåben. I dette byvåben har byrådet valgt at have en konge og to plejle for på dén måde at signalere sognets nære tilknytning til Dronninglund Slot og egnens ældgamle status som udpræget landbokommune. Dronninglund Slot - der oprindeligt hed Hundslund Kloster - stammer helt tilbage fra 1100-tallet og var først et nonnekloster. I 1393 skænkede Dronning Margrethe I klostret betydelige ejendomme mod, at der for hende og hendes far, Valdemar Atterdag, blev oprettet et kirkealter, hvor der altid skulle brænde et lys. Små 300 år senere - i 1690 - blev godset overtaget af Christian V's dronning, Charlotte Amalie. Hun brød sig ikke om navnet Hundslund og ændrede det derfor til Dronninglund, og da hun døde i 1714, overtog hendes søn, Frederik IV, Dronninglund. Han mageskiftede året efter slottet med sin søster, prinsesse Sophie Hedevig, der sad som ejer indtil 1730. Her valgte hun at overdrage det til overkammerherre Carl Adolf von Plessen. Prinsesse Sophie Hedevig var også dén, der grundlagde sognets skolevæsen. Det gjorde hun ved at bygge syv såkaldte prinsesseskoler. Prinsesse Sophie Hedevig stod endvidere bag en omfattende restaurering af Dronninglund Kirke, og det er i det hele taget de kongeliges nære tilknytning til Dronninglund, der ligger til grund for kronens placering i byvåbnet. Med hensyn til byvåbnets plejle så gemmer der sig også her en fortælling med tilknytning til de kongelige og Dronninglund Slot. I 1706 - kort efter at dronning Charlotte Amalie havde ændret slottets og sognets navn fra Hundslund til Dronninglund - fik hendes søn, Frederik IV, nemlig en usædvanlig modtagelse, da han besøgte slottet. Ved indkørslen til slottet stod således slottets bønder, der med plejle dannede spalier ved slotsindkørslen, og da kongen ankom, svang de under kommando af dronningens hofneger, som om de tærskede. Når der derfor skal vælges et nyt byvåben for Brønderslev-Dronninglund Kommune - et byvåben, som i øvrigt skal godkendes af Indenrigsministeriet - vil der utvivlsomt igen komme historiske undertoner ind i debatten om, hvordan dette byvåben skal tage sig ud...