Mariagerfjord

ET HUS FOR LÆRINGSSTILE

[ Nogle elever lærer bedst, når de lytter. [ Andre er indrettet sådan, at de skal røre ved noget for at tilegne sig ny viden. [ Andre igen får ny viden via kroppen. Nogen lærer bedst ved at se. [ Det er tanken bag Søbakkeskolens læringsstilsrum. [ I Søbakkeskolens læringsstilshus er der et Visuelt Rum, et Auditivt Rum, et Kinæstetisk Rum og et Taktilt Rum. Der er også et rum som kaldes navnet Det Sande Eventyr. Endelig er der er Hulerum, som tilgodeser de børn, som lærer bedst, mens de ligger ned.