Et indtryk af friskolelivet

Vindblæs Friskole holder åbent hus

Der bliver mulighed for at sjunge med lige fra start, når Vindblæs Friskole 12. november byder velkommen til åbent hus på friskolen mellem Mariager og Hadsund. Klokken 8 starter dagens morgensang, og nysgerrige gæster må meget gerne være med, når dagens første sang synges sammen med et fadervor og eleverne præsenterer noget af deres arbejde. - Vi vil gerne give evt. kommende elever og deres forældre den bedste mulighed for at danne sig et indtryk af skolens hverdag, eleverne, lærerne og faciliteterne, når de er i brug, siger Irene Villadsen, der er medlem af skolens bestyrelse. Efter morgensangen vil skolens ældste elever give en rundvisning på skolen. På den måde er der mulighed for at stille spørgsmål om elevernes hverdag på skolen - og få svar fra eksperterne på det område. Endvidere kan man benytte besøget til at hilse på skolelederen og SFO-personalet. Frem til kl. 13 vil der være mulighed for at hilse på evt. kommende klassekammerater og lærere i de mindste klasser. De ældste klasser er i skole til ca. kl. 14.30 - enkelte frem til kl. 17 i anledningen af åbent husarrangementet.