EMNER

Et informationsskilt der bør læses med forbehold

HALS: Hvis man i Hals Kommune holder ind på den østvendte rasteplads ved Strandvejen lidt syd for Koldkær Feriecenter for dér at tilegne sig viden om blandt andet seværdigheder i landsdelen, så bør man nok læse det af amtet opstillede informationsskilt med forbehold. Info-skiltet er nemlig fyldt med fejl, der for de ikke-lokalkendte vil tjene mere til at fejlinformere end til at oplyse. På info-skiltet kan man således læse, at der i Hou er både feriecenter og vandrehjem - og dem skal man altså lede meget længe efter, hvis man søger til Hou for at overnatte dér. Det samme er tilfældet, hvis man vælger at følge informationstavlens oplysning om, at der i Flauenskjold er en kro. Det er der ikke længere - men der er så til gengæld et vandrehjem... Det nævnte info-skilt er senest opdateret i 1991, og i den skilteansvarlige på amtets vejkontor, Mogens Richter Pedersen, erkender, at skiltene er for gamle. Han spiller dog bolden videre til Vejdirektoratet, når det gælder spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for den manglende opdatering. Her er der således gang i et projekt med digitale grundkort, hvor alle de seneste oplysninger fra Nordjyllands Amt er sendt. I VD kan projektleder Inge Sørensen endnu ikke sætte dato på færdiggørelsen af de digitale grundkort.