Lokalpolitik

Et job med mange ting at koordinere

Tommy Christiansen ser frem til et arbejde med mange samarbejdspartnere

HJØRRING:Når de fire "gamle" kommuners forvaltninger, biblioteker, ældreplejecentre og meget meget mere snart skal til at fungere som nye enheder på tværs af gamle grænser, så bliver der temmelig meget at koordinere. Noget må bevare overblikket i den jungle, som der pt. er nedsat cirka 50 forskellige fagudvalg for at holde styr på. Den opgave er nu tilfaldet 33-årige Tommy Christiansen, som er blevet ansat som den ny storkommunes koordinator. Umiddelbart kunne det lyde som en noget uoverskuelig tjans, og det er det måske også, men Tommy Christiansen ser frem til at begynde i sit nye job. Han peger på nogle af de udfordringer, han regner med at møde. - Hele sammenlægningen i sig selv er en kæmpe udfordring. Fire kommuner, der er vant til at fungere hver for sig, skal nu blive til en helhed. Personligt bliver det også en udfordring for mig at finde mine ben at stå på. Jeg skal sikre mig, at tingene fungerer, men på den anden side skal jeg heller ikke ind og blande mig i ting, som andre ved en hel masse mere om rent fagligt, fortæller den nyansatte koordinator, der også glæder sig til at komme tættere på det politiske niveau, end han er i sit job i dag. Trængte til nyt Der er flere årsager til, at Tommy Christiansen søgte jobbet. Udover det helt oplagte, at det er en spændende og speciel proces at få lov at være med i, så var der også flere andre faktorer, der spillede ind. - Karrieremæssigt trængte jeg til at prøve noget andet efter syv år i amtet, siger Tommy Christiansen, der samtidig ikke lægger skjul på, at det også har været en medvirkende årsag for ham, at amternes fremtid er noget usikker på grund af kommunalreform. - Jeg kan ikke vide, om der vil være en fremtidig stilling i amtet, siger han. Udfordringer i kø Tommy Christiansen har gjort sig en masse tanker om sit nye job, men han erkender gerne, at han endnu ike har det fulde overblik over, hvordan opgaven og arbejdsdagene kommer til at forme sig. - Men en af mine vigtigste opgaver bliver at at sikre, at den information, der bliver tilvejebragt fra arbejdsgrupperne, bliver bearbejdet og forelagt på det politiske niveau. Og omvendt skal jeg også melde de ting ud, der bliver bestemt på politisk niveau, til de personer, der berører, siger han. De første dage og uger på jobbet forestiller han sig kommer til at gå sådan her: - I første omgang skal jeg skabe mig et overblik over det, der allerede er sket i processen. Den er jo begyndt. Når jeg er inde i det, så skal jeg finde ud af, hvordan vi kan bruge de erfaringer i den videre proces. Og så skal jeg selvfølgelig lære en masse mennesker at kende i de fire kommuner og skal rundt og have en snak med mange af dem. Ens processer Omkring selve processen har Tommy Christiansen også gjort sig nogle tanker. - Jeg tror, at processen, der foregår, er meget ens uanset om det er det ene eller det andet fagområde. Jeg skal mere have overblik og overordnet kendskab til de forskellige områder, og jeg kan ikke have specialviden indefor alle områder. Der skal jeg arbejde sammen med de folk, der er ansat indenfor de forskellige områder, siger han. Selv om det i sagens natur er en overgang, så er stillingen som koordinator en fast stilling. Tommy Christiansen tiltræder sit nye job 1. juni.