Et kæmpe hul i jorden

Det er lykkedes at tæmme grundvandet under nyt byggeri

HOBRO:Det synes nærmest naturstridigt, at det enorme hul ved renseanlægget på Gasværksvej er tørt i bunden. Den syv meter dybe grav ligger blot en halv snes skridt fra Mariager Fjords bred. Efter et halvt års forsinkelse og en fem millioner kroners fordyrelse skrider byggeriet af Hobro Renseanlægs nye indløbsbygværk fremad. Grundvandets overraskende stærke kræfter er tæmmet, så det er muligt i tørre omgivelser at støbe en bygning på 260 kvadratmeter, der skal ligge syv meter i dybden og otte en halv i højden. Indløbsbygværket styrker Hobro Renseanlægs kapacitet. Ikke så meget på en tør sommerdag, men specielt når kraftige regnskyl vælter over land og by. - Når vi får meget regn, har vi i dag problemer med oversvømmelser af både gader og huse i blandt andet Skibsgade og Pakhusstræde. Det problem bliver løst med det nye indløbsbygværk, siger afdelingsingeniør Sven Hassing, der står for Hobro Kommunes kloakker og vandforsyning. Han peger også på, at vandmiljøet i Mariager Fjord kan se frem til en stor gevinst. - Når det regner kraftigt, må vi i dag lede urenset spildevand ud i fjorden. Bygværket kan opsamle de første 590 kubikmeter vand, før vi må pumpe ud i fjorden, siger Sven Hassing. Den forbedrede kapacitet på renseanlægget suppleres af, at kommunen i nær fremtid renoverer den meget vigtige, men nedslidte hovedkloak i Gasværksvej og Skibsgade. Væk med vandet Bygværket kommer til at ligge på grunden ved porten til renseanlægget. Værket skal modtage spildevandet fra kommunens underjordiske kloakmotorveje, der løber i Gasværksvej og via en trykledning under fjorden. Efter planen skulle installationen køre fra efteråret, men tidsplanen er for længst blever revideret. Før jul måtte entreprenøren MT Højgård erkende, at det ikke var så let som ventet at sænke grundvandet omkring byggetomten. Nu er det lykkedes, men altså med et halvt års forsinkelse. Samtidig er prisen for værket steget fra cirka 20 millioner kroner til 25 millioner kroner. Lige nu kører 13 forskellige grundvandspumper omkring byggeriet. De suger 60 kubikmeter vand i timen op fra undergrunden, så hullet ikke drukner i vand. Når bygningen er støbt, vil den ikke længere få hjælp fra pumperne. Men for at det store bygværk ikke skal sejle sin egen sø i en sump, er der lavet 41 jordbundsankre. Det er 18 meter lange jernstænger, som er boret ned undergrunden, og som skal holde byggeriet på plads.