Detailhandel

Et klart nej tak til Føtex

Skagen skal satse på at udvikle specialbutikkerne

SKAGEN:Når Skagen Handelsstandsforening, der fylder 100 om et år, mandag aften på Color Hotel Skagen holder generalforsamling, bliver det med endnu en klar melding om, at handelsstanden i Skagen ikke er parat til at byde Føtex velkommen. - Der er netop udgivet en analyse af detailhandlen i Skagen Kommune, og den synes jeg er et godt redskab. Den understreger også, at vores indsigelse mod Føtex-planen bakkes op af forbrugerne i Skagen. - 60 procent af de adspurgte ønsker ikke Føtex i Skagen, og det er vi helt enige i, fastslår Flemming Stig, der er formand for handelsstandsforeningen i Skagen. Han har et bud på, hvilken vej handelsstanden skal bevæge sig de kommende år. - Vi skal i Skagen sætte kraftigt ind på at styrke udviklingen af vore mange specialbutikker i Skagen. - Det er yderligere en seværdighed ved Skagen, at vi har så mange specialbutikker, som vi har, og derfor skal vi holde fast i udviklingen, fastslår formanden. En af årsagerne til, at en by af Skagens størrelse kan have så relativ mange helårs-forretninger med et meget bredt udvalg af varer er, at Skagen på mange måder er en ø med langt til nærmeste by. Det betyder, at borgernes indkøb af specielt dagligvarer og i betydeligt omfang beklædning og øvrige udsalgsvarer holdes hjemme. En anden årsag er naturligvis de mange gæster i byen, som specielt i sommerperioden betyder god omsætning i forretningerne. Som NORDJYSKE tidligere har omtalt, så er det jo sådan, at gæsterne - turisterne - bidrager med næsten halvdelen af butikkernes omsætning. Troen på en forsat udvikling af turismen med endnu flere gæster og gerne i en længere sæson gør også, at der trods faldende antal fastboende er udsigt til en fortsat positiv udvikling i detailhandlen. Plads til flere butikker Den nævnte analyse peger således på, at der frem til 2016 vil være mulighed for flere butikker, og det vurderes, at der vil blive behov for at udvide det samlede butiksareal med noget, der ligner 6000 kvadratmer. Forbrugerundersøgelsen omfatter indkøbsmønster og forbrugsvaner. Undersøgelsen bygger på interview af 312 husstande i august 2004. Husstandene var fordelt på 199 i Skagen-området og 95 i Aalbæk-området. 18 af de 312 ville ikke fortælle, hvor de boede i kommunen. Fælles for husstandene i Skagen og Aalbæk er, at cirka tre ud af fire husstande køber ind to gange om ugen eller oftere, og godt halvdelen køber ind hver eller næsten hver dag. Skagboerne og aalbækkerne er flinke til at handle på hjemmebane. Kun cirka fem procent handler ind hver uge i butikker udenfor kommunen, og for to ud af tre husstande er der mere end en måned mellem indkøbsturene uden for kommunen. Men når de handler udenbys, svarer halvdelen af de adspurgte, at de benytter Føtex i Frederikshavn, mens 39 procent nævner A-Z i Hjørring. Føtex i Hjørring er den tredje mest besøgte butik af skagboer på udebane. 12 procent af de adspurgte nævner Føtex i Hjørring.