EMNER

Et klogt kompromis

Kære Niels Mathiesen! Tak for dit svar den 28. november i NORDJYSKE.

Når vi ser forskelligt på det kloge i at fjerne hotelpligten på Danland Blokhus, tror jeg ikke det skyldes manglende indsigt, men at vi varetager forskellige interesser. Jeg respekterer, at du som bestyrelsesformand naturligvis skal varetager ejernes interesser. Min interesse er derimod at få tilrettelagt en turismepolitik for Jammerbugt Kommune, som kan skabe udvikling, arbejdspladser og indtjening. Begge interesser er legitime, men helt forskellige. Får Danland Blokhus lov til at omdanne sig fra hotel til ejerlejligheder med status som helårsboliger, vil det være en principiel beslutning, som vil skabe præcedens. Sker det, kan jeg ikke finde noget argument imod, at tillade alle kystnære feriehoteller i Jammerbugt Kommune til at omdanne sig til ejerlejligheder uden hotelforpligtelse. Derfor vil en tilladelse til Danland Blokhus blive en bombe under vores fremtidige turismeudvikling. Det vil næsten gøre det umuligt, at arbejde videre med visionen om at skabe mere helårsturisme, som kan etablere flere stabile arbejdspladser inden for turismeerhvervet. Jeg er godt opmærksom på, at din pointe er, at en omdannelse ikke vil medføre lukning af hotellet. Det tror jeg også, du har ret i på det korte sigt. Derimod er jeg overbevist om, at det vil blive resultatet på lidt længere sigt. Når vi får mere normale tilstande på boligmarkedet, er der næppe nogen tvivl om, at de omdannede ejerlejligheder i Blokhus, vil stige til meget høje priser. Især lejlighederne med den mest fantastiske havudsigt. Jeg tror ikke på, at man vil investerer et millionbeløb i en lejlighed til hoteldrift. Hoteldriften vil ophøre over en årrække. Under alle omstændigheder har myndighederne definitivt givet afkald på at stille krav om hoteldrift. Jeg er derimod enig i, at selv kystnære feriehoteller har svære økonomiske betingelser. Som tidligere turistminister, har jeg fulgt den udvikling med bekymring. Derfor er jeg også enig i, at vi bør gøre noget, som kan gøre det mere attraktivt og rentabelt at drive feriehoteller. Derfor vil jeg tilbyde et samarbejde om en løsning, som både kan forbedre ejernes stilling, styrke turismen og fastholde hotelforpligtelsen: Ejerne af de enkelte ferielejligheder skal have ret til selv at benytte deres lejlighed 5 uger af året. Det vil også tiltrække udenlandske ejere, som får mulighed for at købe ferielejligheder med ret til 5 ugers benyttelse. Det vil hjælpe nødlidende hoteller og trække nye turister til vort område. Vi kan gøre det uden at antaste den såkaldte sommerhusregel. Da hotelpligten opretholdes, vil det være en erhvervsmæssig investering, hvor man ikke må diskriminere andre EU-borgere. Løsningen kan uden problemer udbredes til andre feriehoteller, som også har problemer med driften. Det kan godt være at de nuværende ejeres gevinster, vil blive noget mindre end ved omdannelse til ejerlejligheder. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det vil skabe et solidt økonomisk grundlag for at investere 50 millioner i renovering af hotellet. Vi varetager forskellige interesser, men det bør ikke forhindre os i at arbejde for et klogt kompromis, som både tilgodeser ejerne, udviklingen i Blokhus og styrker fundamentet for en fremtidig turismepolitik i Jammerbugt Kommune. Af Ole Stavad ,Borgmesterkandidat for S i Jammerbugt, Tyttebærvej 9, Brovst, ole@stavad.dk