Storvorde

Et kort kulturmøde

{ STORVORDE: Med mindre end et halvt år tilbage af levetiden for Sejlflod Kommune er det efterhånden småt med punkter på udvalgsmøderne. Således også da kulturudvalget mødtes i onsdags. Blot to punkter havde fundet vej til den åbne dagsorden. Den ene handlede om budgetopfølgning pr. 30/6 og viste, at det ser ud til, at man inden for dette område kommer ud af året med et mindreforbrug på 273.000 kroner. Det andet punkt var en budgetomplacering af 145.000 kroner til sproglærere på Tofthøjskolen, som var placeret på en central konto. Men da skolerne i Sejlflod Kommune er selvforvaltende, blev den retteligt overført til skolens lønkonti.