Lokalpolitik

- Et kort strå til Nordjylland

Der er for mange undersøgelser og for få veje, mener Ulla Astman, regionsrådsformand i Nordjylland

NORDJYLLAND:Regionsrådsformand Ulla Astman (S) er bekymret for, om Nordjylland bliver overhalet indenom af den øvrige del af Danmark. - Det ser ud som om vi trækker det korte strå, siger regionsrådsformand, der dog i aftes ikke havde nået at nærlæse alle punkter i det forlig, der i går blev indgået mellem alle partier i Folketinget minus Enhedslisten om trafikplanlægning frem til 2020. - Det er da fint med projekter og undersøgelser, men jeg er skuffet over, at det ser ud til, at der er få reelle investeringer i vejanlæg. Det ser ud som om, vi får flere undersøgelser og projekter, siger hun. Hun peger på, at de investeringer i veje, der er til Nordjylland, i det store hele ikke er langtidssikrede. Heller ikke de 70 millioner kroner der nu er afsat til et tredje spor i en 1,8 kilometer lang strækning mod Bouet nord for Limfjordstunnelen. - Men det er en midlertidig løsning, mener Ulla Astman og tilføjer, at der også er behov for forbedringer af vejanlæg til de nordjyske havne. - Jeg er skuffet over, at vi ikke får penge til at udbygge vejen fra Hanstholm via Skive til Herning. Vi får en undersøgelse, og det hjælper ikke på det behov der er, mener hun. Ulla Astman har selv været med til at skubbe på for at få gjort den VVM-redegørelse færdig for en tredje Limfjordsforbindelse, som ikke nåede at blive færdig under det daværende Nordjyllands Amt. Derefter blev det en statslig opgave. Der er i selve forliget ikke lovet penge til anlæg af forbindelsen. - Jeg er glad for, at vi nu får den VVM-redegørelse og jeg håber, at vi derefter kan komme i gang. Ellers kan vi vel håbe på tidligst at få en tredje Limfjordsforbindelse i 2030, siger hun. Formanden for de nordjyske kommuner, Morsøs borgmester, Egon Pleidrup (S), er heller ikke begejstret. - Det er små dryp, der er kommet til Nordjylland og langt fra de massive investeringer, jeg havde håbet på, lyder det fra Egon Pleidrup. - Vi skal selvfølgelig være glade for hver en krone vi får, og det er meget positivt, at vi kommer i gang med en opgradering af jernbanenettet. - Men når det gælder den tredje Limfjordsforbindelse, havde jeg klart håbet, at der ville komme konkrete anlægskroner på bordet, så man kunne få sat gang i første etape. - Det samme gælder rute 26/34 mellem Hanstholm-Skive-Herning. Den vil man nu undersøge yderligere, til trods for at den allerede er undersøgt i alle ender og kanter. Det projekt havde også fortjent at blive sat i gang, mener Egon Pleidrup. Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) er også skuffet. - Det burde fremgå af trafikforliget, at man indenfor en årrække sætter gang i anlægget af den tredje Limfjordsforbindelse . Det er statens ansvar, at man kan passere over fjorden og den usikkerhed, der nu opstår, får alvorlige konsekvenser for industrien i Vendsyssel. Det kan ikke være rigtigt, at virksomheder i fremtiden afholder sig fra at etablere sig nord for fjorden, på grund af de ringe trafikforhold, siger Bjarne Laustsen. Nordjyske hensyn Transportminister Lars Barfoed (K) mener, at der bestemt er taget hensyn til Nordjylland. - Vi vurderer, hvor der er størst behov og vurderingen er, at de er behov ved Limfjordsforbindelsen. Derfor udvider vi motorvejen nord for Limfjorden, vi laver et meget avanceret ITS-system, og samtidig iværksætter vi en VVM-redegørelse for en ny forbindelse over Egholm. Så vi gør bestemt noget for Nordjylland, mener Lars Barfoed. Medlem af Folketingets Trafikudvalg, Kim Christiansen (DF) er glad for investeringerne til Nordjylland. - Jeg er glad for, at vi har prioriteret jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg så højt, at det er den første strækning, hvor der bliver opsat nye signaler. Det har stor betydning for togdriften i Nordjylland, siger Kim Christiansen. Enhedslistens Per Clausen, der også er medlem af folketingets trafikudvalg, glæder sig derimod over, at der ikke er sat penge af til anlæg af den tredje Limfjordsforbindelse i denne omgang. - Jeg ved godt, at det her ikke betyder, at den er død, men jeg er glad for, at den ikke blev klemt igennem i en sen nattetime - og der er ikke antydningen af, at den bliver sat i gang på denne side af 2020. Per Clausen finder det desuden meget positivt, at der er penge til forbedringer ved Hirtshals Havn, og at man tilsyneladende vil prioritere togstrækningen mellem Hobro og Aalborg højt. Hvad transportministeren angår, så lover han hverken det ene eller det andet, hvad angår en tredje Limfjordsforbindelse - ud over den miljøundersøgelse der nu kommer. - Det må bero på en vurdering og på, hvad vi kan finde af midler, siger transportminister Lars Barfoed (K).