Dronninglund

Et kvart århundrede med Rotary

Ledere mødes én gang ugentligt for at rejse penge til velgørende arbejde - det kommer nu kommunens unge til gode

HJALLERUP:En kreds af personer mødes hver mandag på Dronninglund Hotel. Her bliver der hygget og spist, mens samfundsudviklingen ivrigt debatteres. Sådan havde det 14. april været i 25 år, for da fejrede klubben sit 25 års jubilæum. Mandag aften mødtes de lokale medlemmer atter, men denne gang var mødet dog henlagt til Hjallerup Idrætscenter. Her skulle man gøre status over jubilæet, og blandt medlemmerne var der stor tilfredshed at spore med den modtagelse, som en udsendt jubilæumsavis havde fået. Avisen gav et overskud på 20.000 kroner, og Per Hylander, der er pr-ansvarlig, offentliggjorde, at beløbet vil blive givet til gavn for ungdommen i Dronninglund Kommune. Det er ikke inden for kommunegrænserne, at der skal velgøres, for klubben er blot én af de mange afdelinger, der repræsenterer den verdensomspændende organisation. "Tjen andre" er mottoet, og det er på baggrund af dette, at organisationen agerer. Konstant forsøger man både lokalt og globalt at give hjælp til mindre bemidlede, og herfor har organisationen høstet stor anerkendelse. På verdensplan har Rotary blandt andet medvirket til bekæmpelse af sygdommen polio, og mere lokalt har afdelingen i Dronninglund været kraftigt involveret i samarbejdet med den lettiske venskabsby, Valka. Rotary har fire "ben", og der er nedsat et udvalg til hver. Et udvalg tager sig af erhverv, et andet tager sig af samfundsspørgsmål, det tredje tager sig af internationale forbindelser, og sidst men ikke mindst er der et, der tager sig af Rotarys interne liv. Fællesnævneren for medlemmerne er, at de alle er ledere i en eller anden udstrækning. Områderne, som de agerer inden for, spænder vidt, for i Rotary kan møde møde alt fra tømrermestre til koncerndirektører, og oprindeligt var det en målsætning, at der kun skulle være én repræsentant for hvert erhverv.