Læger

Et liberalt erhverv?

Af Christian Jensen liberal erhvervsdrivende (vognmand), medlem af Liberal Alliance, Gerå Engvej 65, 9340 Asaa cj@cjt.dk

LÆGER:Så er der igen diskussion om lægevagtordningen i Nordjylland. Det er sikkert til stor undren og frustration, at den almindelige skatteyder følger en sådan debat fra sidelinjen. Undren, fordi det rent logisk burde være lægerne i deres eget område, der havde den opgave/forpligtigelse. Frustration, fordi de praktiserende læger ikke lader nogen mulighed gå fra sig for at påberåbe sig deres status som liberalt erhverv. I kølvandet på finanskrisen ville mangen et liberalt erhverv og dets udøvere sikkert gerne nyde samme status og få et klækkeligt økonomisk tilskud for hver kunde i kundekartoteket. I det rigtige - ikke det statsstøttede - liberale regi skal kunderne jo købe noget for, at det giver noget i kassen. I det liberale erhverv, der benævnes de praktiserende læger klinger kasseapparatet lige lystigt, uanset om kunderne er syge eller raske. Skal man til at forhandle en ny overenskomst med lægerne, må der gøres op med det falske billede om det liberale erhverv, eller også må man påtage sig de naturlige opgaver, der følger af fordele og pligter med et liberalt erhverv. Den mest nærliggende opgave må være, at lægerne selv sørger lægevagt i deres naturlige område som f.eks. dyrlægerne og det sneberedskab, som mangen en liberal entreprenør og vognmand må påtage sig i vinter tjenesten. Efter seneste kommunesammenlægning er antallet af praktiserende læger i en enkelt eller to kommuner så stort, at det ikke kan være en synderlig belastning at fordele vagterne imellem sig, som vel højst kan blive til en vagt hver 10. uge. Så kunne patienterne vel oven i købet opleve, at det måske var en ikke helt ukendt læge, der kom på besøg. Derudover ligger det vel også til højrebenet at spare rigtig mange penge, alene til unødigt store kørselsbeløb ved lægevagtbil). Det er altså lidt for fladt, at et erhverv kan skjule sig under "liberalt erhverv" og modtage betragtelig statslig erhvervsstøtte.