Lokalpolitik

Et lille hul i budgettet

Større udgifter til flexjob end beregnet

AABYBRO:Alt i alt får den første opfølgning på kommunens budget for 2005 ikke borgmester Ole Lykkegaard Andersen til at ryste på hånden. Men kommunen har i årets første kvartal brugt flere penge end forudsat i budgettet, og nødvendigheden af senere at skulle give en tillægsbevilling til udgifter på arbejdsmarkedsområdet spøger i baggrunden. Desuden bliver det nødvendigt at tage hul på puljen, der er afsat til uforudsete lønudgifter. Den samlede budgetoverskridelse er på 1.856.000 kroner, og heraf tegner socialudvalget sig for godt 1,7 millioner kroner. Det skyldes hovedsagligt flere udgifter til personer, som er ansat i fleksjob. Da budget 2005 blev lagt, var det forventet, at der ville være 80 personer i Aabybro Kommune, som arbejder i fleksjob, og heraf skal kommunen være med til at finansiere ordningen for de 62 mennesker. Men siden er der kommet 30 flere til, så kommunen skal være med til at betale for ordningen for i alt 92 personer. Det giver en ekstra udgift på 1.423.000 kroner. - Men vi mener ikke, det er nødvendigt at give en tillægsbevilling allerede nu. Vi vil afvente og se, hvordan tingene udvikler sig, da meget tyder på, at vi vil opnå en besparelse på sygedagpenge-området. Men det er endnu ikke sikkert, siger Ole Lykkegaard Andersen. - Så overordnet ser det ikke så slemt ud, siger han. Desuden skal der bruges ekstra 283.000 kroner til førtidspensioner, fordi der er to flere sager end de 30, der var regnet med i budget 2005. Derimod indstiller økonomiudvalget, at byrådet allerede nu tager penge op af kassen til ekstra lønudgifter. Det er 678.000 kroner til skoleområdet, da der i forbindelse med indføringen af lønsumsstyring på skolerne er sket en regnefejl, og den samlede løn til lærerene blev sat for lavt. Desuden er der i budgettet ikke taget højde for, at ikke alle ansatte i den nu lukkede Fritterbørnehave i Aabybro ville tage mod tilbuddet om et nyt job i kommunens institutioner. Derfor skal der bruges 150.000 kroner til løn i opsigelsesperioden. Tilgengæld kan der ventes en økonomisk saltvandsindsprøjtning på anlægsbudgettet i form af salg af byggegrunde. I budgettet er der nemlig regnet med et salg af grunde for 2,4 millioner kroner, men salget viser sig at løbe op i 2,7 millioner kroner. Dog bliver den ekstra indtægt først regnet med i årets anden opfølgning på budgettet på grund af usikkerhed om indtægter fra slaget af kommunale byggegrunde næste år.