Et lille læseværdigt mirakel

Årskrift 2003 er i dobbelt forstand et stykke historieskrivning

AARS:Oplaget er til at overse, men den lokalhistoriske værdi kommer man ikke sådan udenom. Det er nemlig på flere måder et historisk årskrift, som de lokalhistoriske foreninger i Aars, Hornum, Haubro og Vestrup har sendt på gaden med fortællinger fra Aars. Det er ikke alene fortællingerne, der tegner et billede af menneskers liv og opvækst i Aars Kommune. Selve årskriftet er også hsitorisk. Det er første gang, de fire lokalhistoriske foreninger er gået sammen om i fælleskab at udsende årsskriftet. Det begyndte i Aars for to år siden, sidste år kom Hornum med og i år er der også bidrag fra lokalhistorisk forening for Gislum Vognsild Sogne og lokalhistorisk forening i Haubro. - Jeg vil da ikke håbe, det bliver sidste gang, vi udsender årskriftet i fælleskab, bemærkede Thorkild Nielsen, formand for lokalhistorisk foreningen i Aars ved præsentationen på Museumscenter Aars. Det tærer nemlig både på økonomi og arbejdskræfter at udsende årskriftet. Præsentation tjente også en beskeden markering af, at det er ti år siden, at Lokalhistorisk Forening i Aars blev født. - Nu er ti år jo ikke noget rigtigt jubilæum, men dog trods alt vores første runde fødselsdag og en markering af, at foreningen har trådt sine barnesko og er på vej ind i teenagealderen. Så er spørgmålet, om vi bevæger os mod et lille oprør eller om fremtiden bringer noget andet, funderede Thorkild Nielsen. Fælles gods Årskrift 2003 bærer undertitlen ”Fortællinger fra Aars Kommune”. Det er ikke tilfældigt. De fælles historier og erindringer om Aars Kommune er med til at binde kommunens befolkning sammen. - I et forhastet informationssamfund er det vigtigt, at vi prøver på at holde fast i en fælles erindring, pointerede Thorkild Nielsen. Årsskriftet indeholder i løbet af sine 28 sider fire historier, som bestemt ikke er ens. Hornums bidrag er Harry Nielsens beretning om sin tid i kommunalpolitik fra 1980 til 1994. Det er en både munter og finurlig beretning om politik og personer. Fra Haubro kommer Søren Grove Poulsens beretning om at være barn i Bandholm tilbage i årene 1922 til 1936. Vestrup Skoles skoleinspektør Kurt Stegger har også fattet pennen og skrevet om en hverdag, som ligger ham nær, nemlig Gislum Skoles Degne fra 1700 og helt frem til 1932. Der er tale om en anseelig flok, der bestemt ikke alle var lige elskede. Endelig er der historien om Søren Gyldendal, der blev født i 1742 på Giver Gl. Skole og er kendt den dag i dag, som manden der grundlagde Gyldendals forlag og Boghandel. ”Fortællinger fra Aars Kommune” er udkommet i 250 eksemplarer. De fire foreninger står selv for salget, og udsolgt skal der nok blive, mener Thorkild Nielsen.