Skagen

Et liv er vel et liv?

LÆGEHELKOPTER:Erfaringer fra Sønderjylland, Tyskland og Holland viser at lægehelikoptere redder liv. Hvorfor skal der være forskel på at redde en syg person f.eks. 20 sømil vest for Hanstholm og 20 km øst for Hanstholm, eller tilsvarende fra f.eks. Skagen? Er et liv ikke et liv? Det kan diskuteres, hvordan helikopteretjenesten skal organiseres, måske ved at udbygge nuværende tjenester. Det er et godt emne for Regionsrådet. Det er en god idé, at alle lærer førstehjælp/hjertemassage, men lad os også få adgang til de tre hjertestartere i Løkken-Vrå. Alt for få ved, hvor de findes. Vi vil arbejde videre for at etablere eller udbygge helikoptertjenesten. Hans Wulff regionsrådskandidat (K), Sverigesvej 6, Løkken, haw@mail.dk