EMNER

Et liv med fokus på ungdommen

Jørgen Ingvardsen fejrer i dag 25 års jubilæum som kommunal ungdomsskoleinspektør

DRONNINGLUND:- Jeg har nu været ungdomsskoleinspektør i 25 år og har alt i alt været 36 år i skolesystemet. Og midt i en tid, hvor man jo helst skal prøve så mange ting som muligt, så er spørgsmålet måske, om der i virkeligheden er noget at fejre. Sådan lyder den tørre konstatering fra 59-årige Jørgen Ingvardsen, der i dag kan fejre 25 års jubilæum som inspektør i Dronninglund kommunale Ungdomsskole. At Jørgen Ingvardsen imidlertid gemmer på en vis stolthed over at have stået i spidsen for den kommunale ungdomsskole i det nu kvarte århundrede, er dog - trods den lidt selvudslettende kommentar i indledningen - nemt at få øje på. Han er således et omvandrende eksempel på, at det daglige arbejde med unge også tjener til at øge de daglige udfordringer. - Det kan godt være svært at følge med i, hvad det er, at de unge i dag gerne vil. Derfor gælder det om at lytte og være villig til at prøve nye ideer af, siger han. Gælder det derfor for Jørgen Ingvardsen om at holde sindet åbent og fingeren på pulsen i bestræbelserne på at give de unge de tilbud, de vil have, så peger han også på, at ungdomsskolen har en fordel i den forbindelse. - Der er modsat mange andre områder plads til fiaskoer i ungdomsskolen. Stabler vi et tilbud på benene, som viser sig ikke at have nogen interesse blandt de unge, så piller vi det bare af programmet igen og prøver med noget andet, forklarer han. - Men sådan er det generelt i den her verden. Der er tale om lynjustits – kan de unge ikke lide det, bliver det ikke til noget. Og det er sådan set helt okay, konstaterer Jørgen Ingvardsen, der oprindeligt stammer fra Langholt. Uddannet lærer Han er uddannet lærer, og selv om det indledningsvis blev til nogle få år som sko-lelærer, så skiftede han hurtigt til den noget mere frie ungdomsskole-verden, hvor det i starten var afdelingslederposter i Aalborg, der blev bestridt, inden han i forlængelse af et konsulentjob i København fik posten som ny inspektør for den kommunale ungdomsskole i Dronninglund i 1980. - Det er i den forbindelse sjovt at bemærke, at der dengang stadig var rester af kommunesammenlægningen fra 1970, der stod for at skulle gennemføres endeligt Jeg var nok noget af det sidste, der blev gennemført i forbindelse med dén kommunesammenlægning, så mens man dengang talte om år til at gennemføre en sådan reform, så taler man nu om bare måneder, bemærker Jørgen Ingvardsen. - - Men det viser også bare lidt om den udvikling, der har fundet sted igennem årene. Det hele går meget hurtigere i dag, tilføjer han. Uændret ungdom Er der derfor sket meget, siden Jørgen Ingvardsen selv kunne kalde sig ung, så slår dagens 25-års jubilar også fast, at de unge grundlæggende ikke har ændret sig en tøddel siden dengang. - De unge i dag er, som unge altid har været. De er usikre på sig selv og omverden og har det som alle lidt svært med at løsrive sig fra forældrene. Det er derfor nu som før ikke nemt at være 18 år, men det eneste, der i den forbindelse har ændret sig, er de omgivelser, som de unge i dag befinder sig i, siger han. Disse nye omgivelser har ført både fordele og ulemper med sig, og mens Jørgen Ingvardsen har peger på, at det generelt set er dygtige unge mennesker, der i dag sætter hver deres præg på samfundet med blandt andet andet gode kreative og verbale evner, så er der også i dag – som altid – unge, der møder skuffelser undervejs. Det er så dem, der behøver lidt hjælp og vejledning for at finde tilbage på den rette vej, og her gør Jørgen Ingvardsen via ungdomsskolen hver dag sit til at give ikke mindst denne sårbare gruppe af unge en hjælpende hånd. Præcis som han nu har gjort det i 25 år.