Et liv uden internet

Mens de fleste betragter internetadgang som noget i retning af en menneskeret, er der fortsat nogle i mindre udkantssamfund, som må undvære dette nyttige og fornøjelige islæt i hverdagen. Men der er håb forude.