Lokalpolitik

Et løft til Hjallerup

Overdækning af centeret samt renovering af gågade på vej

Hjallerup Center skal overdækkes og gågaden renoveres, hvis det står til Hjallerup Centerforening, der er klar med et projekt. Arkivfoto

Hjallerup Center skal overdækkes og gågaden renoveres, hvis det står til Hjallerup Centerforening, der er klar med et projekt. Arkivfoto

Hjallerup Centerforening har planer om at lave en overdækning af Hjallerup Center samt renovere byens gågade. En renovering af gågaden omfatter blandt andet ny belægning til cirka tre mio. kroner. Og planen er, at arbejdet skal begynde til foråret. Politikerne i Miljø- og teknikudvalget blev tirsdag præsenteret for projektet, idet en realisering af planerne forudsætter, at kommunen er med på ideen - og putter penge i projektet. - Det er et mægtig flot projekt, og vi er positive indstillet. Det er dejligt med initiativ, og jeg tror det vil kunne give et vældigt løft til handlen i Hjallerup, siger udvalgsformand Mikael Klitgaard (V). Han understreger, at udvalgets politikere ikke har taget stilling til økonomisk støtte. - Vi har sagt, at vi vil se, om vi kan finde penge i vores anlægsbudget til formålet. Men vi har også sagt, at vi ikke har mange penge på anlægsbudgettet i 2011. Lille anlægsbudget - Vi har fremrykket en del opgaver til i år, og det betyder, at vi næste år har et meget lille anlægsbudget - så vi har ikke givet centerforeningen forhåbninger, hvad det angår. Men vi skal være behjælpelige med noget belægning - og hvordan det skal foregå, ved vi ikke endnu, tilføjer Mikael Klitgaard. Ifølge udvalgsformanden vil Hjallerup Centerforening forsøge at løfte en del af projektet økonomisk via fonde. Privat projekt - Det er jo et privat projekt, og derfor kan man søge fondsmidler, siger Mikael Klitgaard og tilføjer at vejarealet ganske vist er kommunal ejet. - Men faktisk skulle gågaden være overdraget til forretningerne på et tidspunkt - det lå i den oprindelige lokalplan. Så måske er der alligevel mulighed for at hente fondsmidler hjem. Måske skal vi overdrage gaden til forretningerne - men den drøftelse må vi tage senere. - Vi har også undersøgt om de forskellige forsyningsvirksomheder kunne bidrage til projektet, men der er ingen ledninger i gågaden, der trænger til udskiftning. I den tidligere Brønderslev Kommune skulle forretningerne betale halvdelen af udgiften til gadeprojekterne. Det skete i Nygade, og det var også det kommunale udspil, da et renoveringsprojekt for Algade var i støbeskeen. Om en lignende model bliver aktuel i Hjallerup ved Mikael Klitgaard endnu ikke. - Jeg tør ikke sætte den kommunale andel på nu - det er faktisk et dyrt projekt. Alene belægningen koster i nærheden af tre mio. kroner - det er et stort beløb. Og vi har mange opgaver, der presser sig på - og som nævnt et lille budget.