EMNER

- Et løft til idrætshøjskolen og hele byen

Troels Rasmussen mener, at hele kommunens sundhedsprofil kan styrkes

BRØNDERSLEV:9.222.000 kroner. Så mange penge får Brønderslev-Dronninglund Kommune fra Indenrigsministeriet til et sundhedsprojekt, som blandt andet omfatter sundhedshus- og kulturhus i forbindelse med Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Stor var glæden hos embedsmænd og politikere i de to kommuner. Og begejstret var forstander Troels Rasmussen på Nordjyllands Idrætshøjskole da også. Han foruser, at et kommende sundhedshus kan give et løft til såvel skolen, som byen og kommunen. Og han mener, at kommunen nu bør overveje kraftigt at putte kommunale kroner i projektet. - For det første kan Brønderslev by få et godt løft i forhold til de nye opgaver kommunerne skal overtage. Ved at placere et sundhedshus på idrætshøjskolen kan vi få en meget stærkt og positiv sundhedsprofil i byen. Bredt sundhedsbegreb - Det er fedt, at man tør tænke et sundhedsbegreb, der både omfatter idræt, kultur og Sund By. På den måde kan man skabe et levende, dymnasisk sted, hvor man kan tænke sundhed bredt, tilføjer Troels Rasmussen. - Det er desuden fedt, at skolen kan få et løft. Når der kommer et sundhedshus hos os, får vi mulighed for at lave en profil, hvor vi blive meget skarpe på både idræt og sundhed. Troels Rasmussen tilføjer, at ikke alle penge til et fuldendt projektet er i hus. Men han håber, at Brønderslev Kommune og fonde vil bidrage til at realisere visionerne. Hvor mange penge der skal hentes via fonde og kommune, kan han ikke svare på. - Men bevilligen fra Indenrigsministeriet er givet. Så uanset hvad der sker, har vi mulighed for at lave noget for de penge, der er bevilget. Han minder om, at sundhedsfremme og forbyggelse er et område, som kommunerne under alle omstændigheder kommer til at investere i de kommende år. - Der skal udvikles, forbedres - og der skal sættes nye skibe i søen. Større ansvar Kommunerne skal med kommunalreformen tage et større sundhedsansvar, og sundhedsfremme og forebyggelse bliver i den sammenhæng nøgleord for kommunerne. Og netop disse begreber tager ansøgningen fra Brønderslev-Dronninglund Kommune udgangspunkt i. De deltagende kommuner skal løbende formidle resultater og erfaringer til alle landets kommuner. I løbet af 2006 skal alle kommuner forberede overtagelsen af de nye opgaver på sundhedsområdet. Blandt andet skal de nye kommuner stå for genoptræningen udenfor sygehusene og forebyggelse. De nye sundhedscentre oprettes som forsøg, der skal give viden om og inspiration til, hvordan kommunerne kan løfte de nye sundhedspgaver til gavn for borgerne. Et stort skridt foran Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Brønderslev Kommunes sundhedskoordinator Inge Tengnagel. Folketingsmedlem Birgitte Josefsen, Serritslev, er Venstres ordfører for forebyggelse og sundhedsfremme, og hun har i sin periode som socialudvalgsformand fulgt udformningen af det kommunale sundhedsprojekt. - Jeg er meget glad på den nye kommunes vegne. Jeg har store forventninger til projektet og håber, at de gode visioner bliver omsat til konkret handling, siger hun. - Vi kan virkelig komme et stort skridt foran i forhold til de nye opgaver, kommunerne skal overtage, tilføjer Birgitte Josefsen. - Det er fantastisk at få opbygget en enhed, hvor man massivt kan tilbyde borgerne rådgivnig, vejledning og aktiviteter, så man kan få større fokus på, hvordan sundhedstilstanden er, og hvordan den kan blive bedre.