Et løfterigt alternativ

Er der en læge til stede? Victor Borges gamle vittighed fra scenekanten får en stadig mere seriøs betydning ude i virkelighedens verden, ikke mindst i udkanterne af Nordjylland og for den sags skyld også i resten af dronningeriget. Der bliver færre, men større, mere specialiserede og kvalificerede sygehuse. Og det kan ingen naturligvis have ondt af, fordi det redder flere liv. Men én blandt mange grunde til centraliseringen er, at læger med ambitioner fravælger de små sygehuse, fordi de får klart flere faglige udfordringer i det ¿store¿ miljø. Mønstret er næsten det samme blandt de praktiserende læger. Fortidens lilleby- og især landsbylæger er snart reduceret til ugebladsnoveller og engelske tv-serier. Og denne tendens er i øvrigt en afspejling af, hvad der sker på mange andre fronter: Udviklingen trækker fra vest mod øst i Danmark. Men der bor altså stadig mennesker i vest og nord, og de har stadig behov for sygehuse og læger. Udfordringen er imidlertid sådan, at den ikke kan løses efter den gamle recept, og derfor skal der alternativer til, for at lægeflugten ikke skal ligne sandflugt. Region Nordjylland forsøger den løsning, at regionen vil bidrage til at etablere såkaldte behandlerhuse, hvor flere praktiserende læger er i samme hus, hvor de har behandlingsfaciliteter, og hvor de kan ansætte klinikpersonale. Et sådant behandlerhus, ¿Dokken¿, eksisterer allerede i Thisted, oven i købet med andre faggrupper som øre-, næse-, halsspecialister og kiropraktorer. Regionen har netop bevilget fire millioner til en lægeklinik i et behandlerhus i Nykøbing Mors, og en lignende løsning er aftalt i Brønderslev. Finn Jakobsen (V) har i regionsrådet stemt for løsningen, men i går luftede han i NORDJYSKE sine betænkeligheder, dels af økonomiske grunde, dels fordi det at være praktiserende læge er et liberalt erhverv. Og Finn Jakobsen har naturligvis ret i, at Danske Regioner bør forsøge at skabe en fælles linje - men det kan sagtens vise sig, at realiteterne tvinges til en løsning, der sætter den pragmatiske virkelighed over principperne, så begrebet liberalt erhverv skal gradbøjes ved overenskomstforhandlingerne med lægerne. Behandlerhuse er nemlig et løfterigt alternativ til de svagere befolkede områder, og kommer de ikke, kan det sidste spørgsmål blive: Er der en patient til stede?