EMNER

Et lysende eksempel

Penge samles ind nu

SINDAL:Julen koster som bekendt mange penge, men ikke blot i form af de bugnende spiseborde og små bjerge af pakker under Normanns-granen. Julebelysningen i Sindal har kostet de handlende så mange penge, at man som tidligere beskrevet hev stikket ud af den stemningsfulde belysning, men byen bliver næppe mørklagt af den grund - for en lille kreds af borgere med tidligere boghandler Søren Mose i spidsen stiftede et flag- og belysningslaug efterfølgende, og lauget er i fuld gang med at få sat blus på planerne her midt i den hede sommervarme. - I næste uge ryger der breve ud til erhvervsdrivende og foreninger, og de butikker, der ikke er med i handelsstandsforeningen, fortæller Søren Mose. I brevet er det et girokort, så der kan indbetales et beløb til julebelysningen, hvis overlevelse ifølge den tidligere boghandler er i alles interesse. - Hvis man kommer forbi en stationsby uden julebelysning signalerer det, at det er en lukket by uden initiativ, siger Søren Mose. Grunden til, at der ikke sendes girokort ud til handelsstandforeningens medlemmer er, at foreningen har besluttet at yde et pænt tilskud til laugets arbejde. Efterfølgende vil de godt 1000 hussande i Sindal ligeledes få mulighed for at give en skærv til arbejdet via husstandsomdelte breve. Disse breve vil ganske vist ikke blive omdelt fra ryggen af et rensdyr, men ikke desto mindre har Søren Mose efter forespørgsel i blandt andet justitsministeriet undersøgt, om man kunne importere et rensdyr, som skulle være laugets varemærke. - Og det må vi godt importere et fra Sydsverige fra avl, men ikke et vildt, oplyser Søren Mose, der også har andre happenings i ærmet. En ide er således at placere en jule-tingest i Nørregade med 40 lys, hvor de enkelte lys så vil blive tændt hver gang, der er kommet en tusse i pengekassen. For selv om julebelysningen er dyr nok i sig selv, har lauget, som dets navn antyder, også andre opgaver: Opsætning og nedtagning af flagstænger ved eksempelvis konfirmationer mv.. - Flagstængerne er 12 år gamle, og trænger snart til at blive udskiftet, siger Søren Mose. Endelig pusles der med planer om at koble sig på cykelsponsorløbet, hvor lauget gerne ville have lov at stille op med en håndfuld nissemænd, der så skulle have lov til at køre penge direkte ned i laugets kasse.